เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.ให้สิทธิ์ประชาชนฟ้องกลับอัยการ

วันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 15:35 น.
“วิทยา”  เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.ให้สิทธิ์ประชาชน ฟ้องกลับ “อัยการ” ตัดสินไม่เป็นธรรม 

นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงภายหลังการประชุม ว่า วิปได้มีการพิจารณาเรื่องที่เสนอเข้าใหม่ คือ ร่าง พ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการ ฉบับที่ พ.ศ..เป็นกฎหมายที่พยายามออกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีการแก้ไขบางส่วน โดยสาระสำคัญจะให้สิทธิ์ประชาชนในการใช้สิทธิ์ทางศาลได้ กรณีที่พนักงานอัยการได้ใช้ดุลยพินิจไม่เที่ยงธรรม

ทั้งนี้ ทางอัยการและวิป ได้หารือและตกลงกันแก้ไขว่าจะกลับมายึดหลักดุลยพินิจของพนักงานอัยการจะต้องเป็นดุลยพินิจด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริต ซึ่งจะเป็นดุลยพินิจที่ได้รับความคุ้มครองเมื่อถูกฟ้องคดีได้ แต่การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เที่ยงธรรม ประชาชนก็สามารถฟ้องร้องคดีได้ นอกจากนี้จะมีการปรับองค์กรอัยการให้เป็นองค์ที่ไม่เทอะทะ และผูกขาดเชิงอำนาจมากเกินไป สุดท้ายสำนักงานอัยการสูงสุดเห็นด้วยกับก็มีการแก้ไข ก็ได้ผ่านการพิจารณาของวิป