ประชุมวุฒิฯกระทู้นายกฯปมมาบตาพุด

วันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 09:38 น.
วุฒิสภาประชุมเตรียมถกระทู้ร้อนปมมาบตาพุด การซื้อขายตำแหน่งในมหาดไทย

เมื่อเวลา9.30 น.ที่ผ่านมา มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ 1.ร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 2.ร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราช และ 3.ร่างพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

นอกจากนี้มีการพิจารณากระทู้ถามจำนวน 5 เรื่อง ซึ่งเป็นกระทู้ถามนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 1.กระทู้ถามด่วนเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหามาบตาพุดให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 และการเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุน ของนายอนุรักษ์ นิยมเวช ส.ว.สรรหา 2.กระทู้ถามเรื่องผลกระทบจากปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่ไม่เหมาะสมของนายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ ส.ว.สรรหา 3.กระทู้ถามเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยของนายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว.กำแพงเพชร 4.กระทู้ถามเรื่องปัญหาการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอของนายมงคล ศรีคำแหง ส.ว. สรรหา และ 5.กระทู้ถามเรื่อง กรณีความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้ง โยกย้าย นายอำเภอ ของนายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ ส.ว.สรรหา.