จีนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ถึงไทยพรุ่งนี้

วันที่ 11 ต.ค. 2554 เวลา 20:23 น.
มิตรประเทศแจ้งความประสงค์ช่วยเหลือภัยน้ำท่วมในไทย สิ่งของบรรเทาทุกข์จากจีนถึงพรุ่งนี้

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า รัฐบาลจีนได้บริจาคเงิน 1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ พร้อมกับสิ่งของช่วยเหลือมูลค่ากว่า 10 ล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านบาทในการช่วยเหลือปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยโดยเครื่องบินบรรทุกสิ่งของจากจีนจะเดินทางมาถึงไทยในวันพรุ่งนี้(12ต.ค.) เวลา17.00น.

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรกล ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 8รายการ อาทิ เต็นท์ ถุงนอน ผ้าห่ม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถังน้ำเครื่องกรองน้ำ เป็นต้น รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 30 ล้านเยน หรือ 12 ล้านบาท

สหรัฐอเมริกา โดยสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทย บริจาคเงินผ่านสภากาชาดไทยเป็นจำนวนกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ         รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้แสดงความประสงค์ผ่าน นายบีด กิลเบิร์ต คอร์รี เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยบริจาคเงินเป็นจำนวนเงิน 100,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์