คนแรก

  • วันที่ 18 ก.พ. 2553 เวลา 21:24 น.

ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติแต่งตั้ง ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นธรรมศาสตราภิชาน เป็นคนแรกของธรรมศาสตร์

นิยามของ “ธรรมศาสตราภิชาน” คือ เป็นกูรู หรือเป็นป๋าในสาขานั้นๆ (ไม่ใช่ป๋าในทางทหารอ่ะ)

ใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา มีผลงานในการผลักดัน เผยแพร่การวิจัย

มีความเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในสังคมและเป็นศาสตราจารย์ต้นแบบได้

ตำแหน่งนี้มีวาระ 2 ปี

ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแก่นักวิจัยและอาจารย์รุ่นใหม่

รังสรรค์ เป็นลูกหม้อ เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ก่อนรับตำแหน่งนี้ ทั่นเป็น “ศ.” หรือศาสตราจารย์ มาตั้งแต่ปี 2544

เป็นศ.ที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในจำนวน “ศ.” ทั้งประเทศที่มีอยู่ราว 150 คน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ