ป.ป.ช.ฟันนพดลลงนามเขาพระวิหาร

วันที่ 27 ก.ย. 2554 เวลา 16:32 น.
ป.ป.ช.ฟันนพดลลงนามเขาพระวิหาร
ป.ป.ช.ส่งสภาทนายความฟ้องนพดลคดีเขาพระวิหารหลังอัยการสูงสุดอ้างไม่พบกระทำความผิด

นายกล้านรงค์ จันทิก โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)แถลงว่า ที่ประชุมป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ส่งสำนวนการสอบสวนการสอบสวนกรณีที่นายนพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศปฎิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 กรณีออกมติครม.รองรับแถลงการณ์ ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกร่วม โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ให้สภาทนายความพิจารณาส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายใน 14 วันหรือตามอายุความของคดี

นายกล้านรงค์ กล่าวว่า สาเหตุที่ป.ป.ช.ต้องฟ้องคดีดังกล่าวเองโดยมอบหมายให้สภาทนายความดำเนินการเพราะหลังจากที่ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดพิจารณาตั้งแต่วันที่ 9พ.ย.2552 ทางอัยการแจ้งว่า มีข้อไม่สมบูรณ์ในทางกฎหมาย 5 ข้อ จึงได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างป.ป.ช.และอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงร่วมกันหลายครั้ง แต่ไม่สามารถหายุติร่วมกันได้

"คณะทำงานอัยการสูงสุดเห็นว่า ไม่มีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะฟ้องนายนพดลในข้อหาปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ แต่คณะทำงานป.ป.ช.เห็นว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอในการเอาผิดได้ เมื่อไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้  ที่ประชุมป.ป.ช.ชุดใหญ่จึงดำเนินการฟ้องคดีด้วยตัวเอง" นายกล้าณรงค์ กล่าว 

นพดล ปัทมะ อดีตรมว.ต่างประเทศ