นายกฯเปิดงานช่วยน้ำท่วม

  • วันที่ 14 ก.ย. 2554 เวลา 21:41 น.

นายกฯเปิดงานรวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วมยอดเงินบริจาคมีมากกว่า100 ล้านบาทแล้ว

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานรวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วม ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาคี จัดขึ้นเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และได้มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือแต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากความเสียหายมีมาก ประชาชนในหลายพื้นที่ยังมีความต้องการอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และห้องสุขา จึงทำให้ต้องมีการจัดงานรวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจและความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ ขณะที่ยอดเงินบริจาคในขณะนี้มีมากกว่า 100 ล้านบาทแล้ว

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเงิน สามารถบริจาคได้ที่ เลขบัญชี 067-0-06895-0 ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล หรือโทรศัพท์ร่วมบริจาคได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-0333 จำนวน 50 คู่สาย ซึ่งจะมีคณะรัฐมนตรี ศิลปิน นักร้อง นักแสดงจากหลายสังกัดมาร่วมรับโทรศัพท์จนถึงเวลา 23.00 น.


 

ข่าวอื่นๆ