ตักบาตรพระถวายเป็นพระราชกุศลเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ

  • วันที่ 14 ก.ย. 2554 เวลา 08:12 น.

ตักบาตรพระถวายเป็นพระราชกุศลเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ

นายกฯนำข้าราชการ-ประชาชน พิธีตักบาตรพระสงฆ์186รูปถวายเป็นพระราชกุศลเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ สิ้นพระชนม์ 50วัน ที่ท้องสนามหลวง

เช้าวันนี้ ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กทม.ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสสิ้นพระชนม์บรรจบครบ50 วัน โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 186 รูป ซึ่งน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณาสมวาร (ครบ 50 วัน)ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ก.ย.และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณาสมวารต่อในวันที่ 15 ก.ย.

ส่วนวันที่16 ก.ย. คณะสงฆ์จีนนิกายจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล (กงเต๊ก) อุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ตลอดทั้งวัน โดยเวลา13.30 น. เริ่มจากการสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธี เพื่ออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และชุมนุมเทวดา เทพธรรมบาลทั้งปวงเสด็จมาประทับเป็นสักขีพยานพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์หน้าพระโกศอัญเชิญดวงพระวิญญาณสถิตในฉลองพระองค์ที่เคยทรงใช้แล้วสวมไว้กับรูปธงกระดาษ

จากนั้นจะเริ่มพิธีสรงน้ำดวงพระวิญญาณเพื่อความผ่องแผ้วเบิกบานสิ้นกังวลพระทัยในพระภารกิจและพสกนิกรทั้งมวล ต่อด้วยพิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร เพื่ออัญเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จพร้อมด้วยพระประยูรญาติ ข้ามสะพานโอฆสงสารที่เป็นเครื่องหมายของการหลุดพ้นจากวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิด และส่งเสด็จไปเสวยทิพยสุข ณ แดนพุทธเกษตร ในพิธีนี้จะมีการเผากระดาษเงินทองคำเป็นรูปเงินทองบรรจุในหีบทอง เชื่อว่าเป็นการชดใช้หนี้สินให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งปวง จะได้ไม่มีสิ่งใดรบกวนต่อดวงพระวิญญาณ

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ