ครม.ต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน3จังหวัดใต้

วันที่ 13 ก.ย. 2554 เวลา 16:06 น.
ครม.อนุมัติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 เดือน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้ขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.-19 ธ.ค.54

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมฯ มอบหมายให้ พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี ลงไปตรวจสอบเหตุผลที่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีความพึงพอใจที่มีการขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก แล้วนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมฯ ให้รับทราบ