พท.ลุยเปิดหมู่บ้านแดงเพิ่ม

วันที่ 11 ก.ย. 2554 เวลา 21:20 น.
ส.ส.เพื่อไทยเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงร้อยเอ็ด 101 แห่ง ระบุเตรียมจัดสรรงบช่วยพัฒนาเพียบ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. นายสุชาติ ธาดาดำรงเวช ส.ส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้เดินทางไปที่วัดบ้านคำพรินทร์ หมู่ 7 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดหมู่บ้านเสื้อแดง เพื่อประชาธิปไตย จากนั้นมอบป้ายหมู่บ้านคนเสื้อแดงให้แกนนำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อีก 100 หมู่บ้าน รวมเป็นจำนวน 101 หมู่บ้าน โดยมีนายเพชรศักดิ์ กิตติดุษฏีกุล ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงอุดรธานี และร.ท.ประไพ ฮวดศรี ประธานกลุ่มคนเสื้อแดง จ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคนเสื้อแดงจากจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากให้การต้อนรับ

นายสุชาติ กล่าวว่า การมาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเพราะต้องการให้เป็นหมู่บ้านเชิงสัญลักษณ์ของคนยากจน ที่ต้องการมีความเป็นอยู่ที่ดี ต้องการความสุข ความยุติธรรม ต้องการประชาธิปไตย ให้ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยไม่เลือกว่า ต้องทำเพื่อเฉพาะคนเสื้อแดงเท่านั้น

ทั้งนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการจัดสรรงบประมาณ อีก 5 โครงการเพื่อเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านและคุณภาพชีวิต คือ กองทุนหมู่บ้าน เพิ่มเงินให้อีก 1 ล้านบาท โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (เอส เอ็ม แอล) เพื่อให้เป็นกองทุนใช้บริหารจัดการกับโครงการที่คิดเองและทำเอง กองทุนพัฒนาสตรีให้จังหวัดละ 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ประสบกับปัญหาถูกกดขี่และความรุนแรง และกองทุนเงินสำหรับผู้สูงอายุจะให้เพิ่มขึ้นตามอายุ