สุเทพอัดเฉลิมเมาอำนาจบีบผบ.ตร.

วันที่ 31 ส.ค. 2554 เวลา 12:51 น.
สุเทพอัดเฉลิมเมาอำนาจบีบผบ.ตร.
สุเทพชี้ข้าราชการไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยของนักการเมืองอัดร.ต.อ.เฉลิมเมามันอำนาจมากไปไล่บีบผบ.ตร.

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ข่าวการโยกย้าย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ศรี ผบ.ตร. ลักษณะที่เขาแสดงออกในวันที่ให้สัมภาษณ์ ที่จะดำเนินการกับ ผบ.ตร. คิดว่าเป็นภาพที่ไม่สวยงามในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการ คนดูจะมองว่าเป็นเรื่องของการข่มขู่ข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดิน นักการเมืองต้องระลึกให้ได้ว่าข้าราชการประจำไม่ใช่ข้าทาสในเรือนเบี้ย ข้าราชการเขามีศักดิ์มีศรี มีสถานภาพเป็นข้าราชการของประชาชนของแผ่นดิน  ดังนั้นความสัมพันธ์ ระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการประจำต้องรักษาให้ดี ไปกดขี่ข่มเหงคงไม่ได้ ประชาชนซึ่งเป็นเจ้านายของข้าราชการคงไม่ชอบใจ

นายสุเทพ ยังแสดงความแปลกใจต่อท่าทีของร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีจะย้ายพล.ต.อ.วิเชียรใน7วันเพราะ เพราะข้าราชการมีระเบียบ มีข้อกฎหมายอยู่ ต้องว่าไปตามกฎเกณฑ์กติกา การจะโยกย้ายจะทำไม่ได้ทันที อย่างมากที่สุดนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ไปช่วยราชการที่ไหนก่อน แล้วแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์ รองผบ.ตร. ไปรักษาราชการแทนก็อาจเป็นไปได้ แต่อยู่ๆจะปลดเลย ย้ายเลย คงไม่ได้

นอกจากนี้ แม้ว่า พล.ต.อ.วิเชียร ยอมโยกย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงใดก็ตามตำแหน่งนั้นต้องว่างลง ไม่ใช่ว่า ร.ต.อ.เฉลิม จะแต่งตั้งได้เอง ก็มีกฎหมายมีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(กตช.) จะเป็นผู้พิจารณาว่า จะตั้งใคร นายกฯจะเป็นผู้เสนอให้มีการแต่งตั้ง มีขั้นมีตอน ร.ต.อ.เฉลิม จะทำ 3 วัน 7 วัน เป็นการเมามันในอำนาจไปหน่อย ตอนที่เป็นรัฐบาลพล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รองผบ.ตร.ก็อยู่ที่สตช.ไม่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเป็นปกติ