วสันต์ นั่งประธานตุลาการรธน.คนใหม่

  • วันที่ 24 ส.ค. 2554 เวลา 14:44 น.

วสันต์ นั่งประธานตุลาการรธน.คนใหม่

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์เลือก"วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์"เป็นประธานคนใหม่ แทน ชัช ชลวร

เมื่อเวลา 10.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ได้นัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แทนนายชัช โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ประกอบด้วย นายชัช ชลวร, นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์, นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี, นายนุรักษ์ มาประณีต, นายจรัญ ภักดีธนากุล, นายจรูญ อินทจาร, นายบุญส่ง กุลบุผา, นายสุพจน์ ไข่มุกด์ และนายเฉลิมพล เอกอุรุ

การประชุมครั้งนี้นายชัชยังคงทำหน้าที่ประธานเช่นเดิม เนื่องตุลาการฯ ได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานไปก่อนจนกว่าจะได้ตัวประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

ทั้งนี้ ที่ประชุมองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติเป็นเอกฉันท์เลือกให้นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แทนนายชัช ชลวร ที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะนำรายชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่เสนอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

 

ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

 

วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ