โพลจี้ทักษิณหยุดเคลื่อนไหว

วันที่ 21 ส.ค. 2554 เวลา 10:01 น.
โพลจี้ทักษิณหยุดเคลื่อนไหว
โพลเอแบคประชาชนอยากให้ทักษิณปล่อยยิ่งลักษณ์บริหารประเทศเองผวาแก้ไขรธน.พาบ้านเมืองวุ่นวายซ้ำอีก

นายนพดล  กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ความคิดเห็นของสาธารณชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญและความหวังต่อความปรองดองของคนในชาติ สำรวจจากประชาชนใน 17 จังหวัด จำนวน 2,193 คน ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2554 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.7 เกรงว่าจะมีเหตุการณ์ความวุ่นวาย ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นอีกจากกระแสข่าวการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ร้อยละ 55.1 เห็นว่าความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม และ ร้อยละ 76.9 เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่รอได้ ไม่จำเป็นเร่งด่วนต้องทำในขณะนี้ ส่วนความหวังเกี่ยวกับการสร้างความปรองดองในชาติ ประชาชน ร้อยละ 51.3 ระบุว่า ไม่มีความหวัง โดย ร้อยละ 50.9 ได้เตรียมใจพร้อมรับสถานการณ์ความแตกแยกที่จะเกิดขึ้นอีกไว้แล้ว

ผลสำรวจยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.8 ต้องการให้รัฐบาลเร่งไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนมากกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่ ร้อยละ 68.9 ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปล่อยให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจในการบริหารประเทศด้วยตนเอง