มติปชป.อภิสิทธิ์หัวหน้าพรรค-เฉลิมชัยเลขาพรรค

วันที่ 06 ส.ค. 2554 เวลา 10:55 น.
มติปชป.อภิสิทธิ์หัวหน้าพรรค-เฉลิมชัยเลขาพรรค
พรรคประชาธิปัตย์ เลือก อภิสิทธิ์ นั่งหัวหน้าพรรคตามคาด อภิรักษ์-จุติ-ชำนิ รองหัวหน้า ส่วนกลาง และ เฉลิมชัย เป็นเลขาธิการพรรค

เมื่อเวลา 10.00 น. พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญเลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่โรงแรมมิราเคิล เกรนด์  บรรยากาศการประชุมใหญ่ วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ มีบรรดาแกนนำคนสำคัญ ตลอดจนสมาชิกพรรคซึ่งประกอบด้วย ส.ส. และประธานสาขาทั่วประเทศเดินทางมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้เดินทางมาถึงที่ประชุมแล้วท่ามกลางการต้อนรับจากผู้สนับสนุน และให้กำลังใจเพื่อให้กลับมาทำหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งแกนนำคนอื่นๆ ทั้งนายชวน หลีกภัย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นายชินสรณ์ บุณยเกียรติ ซึ่งในวันนี้เป็นวันสำคัญ ปชป. ต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารพรรคครั้งใหญ่หลังพ่ายแพ้การเลือกตั้งทั่วไป

สำหรับข้อบังคับพรรค กำหนดให้กรรมการบริหารพรรคมีทั้งหมด 19 คน ซึ่งเบื้องต้นรายชื่อผู้ที่เสนอตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคค่อนข้างชัดเจนว่า จะเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ให้ทำหน้าที่ต่อ

ต้องรอจับตาดูตำแหน่งเลขาธิการพรรค ปชป.ซึ่งมีกระแสข่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ และนายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.พิษณุโลก เป็นแคนดิเดตในตำแหน่งดังกล่าว ส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคเพียงผู้เดียว

ส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องมีการจับตามองว่าใครจะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคในพื้นที่ เพราะถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่พรรคจะต้องวางยุทธศาสตร์เพื่อครองใจคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้ หากต้องการชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ แกนนำ และ ส.ส.พรรคทุกคน จะงดแสดงความเห็น เนื่องจากเป็นไปตามข้อตกลงแห่งที่ประชุมพรรค ซึ่งการแสดงความเห็นนี้ จะมีขึ้นหลังจากการเลือกตำแหน่งต่างๆ เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเข้าสู่กระบวนการในที่ประชุมแล้ว นายมารุต บุนนาค อดีตเลขาธิการพรรค และสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ได้เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค และมีการลงมติรับรองตามข้อบังคับ โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติมเข้าแข่งขัน

ทั้งนี้ กระบวนการลงคะแนนเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ มี กกต.พรรค 5 คน เป็นผู้ควบคุมการเลือกตั้ง โดยประกอบด้วย นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี นายเจริญ คันธวงศ์ นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายเทอดพงษ์ ไชยนันท์ และนายนิพนธ์ วิสิษฐ์ยุทธศาสตร์

ที่ประชุมฯจึงเข้าสู่กระบวนการลงคะแนนโดยเข้าคูหาลงคะแนนแบบลับ เพื่อลงมติเลือกนายอภิสิทธิ์ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง โดยกระบวนการลงมติเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ เมื่อมีการเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เพียงชื่อเดียวเป็นหัวหน้าพรรค จะต้องมีเสียงรับรองเกินกึ่งหนึ่ง ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด

หลังการนับคะแนนเรียบร้อย ผลปรากฏว่า ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์ 96.038 % ได้ลงมติเลือกนายอภิสิทธิ์ เป็นหัวหน้าพรรคต่อ และ กกต.ของพรรค ได้รับรองคะแนนเป็นเรียบร้อย จึงประกาศผลการลงคะแนนว่า นายอภิสิทธิ์ ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ตามที่ข้อบังคับพรรคกำหนด

จากนั้น  นายอภิสิทธิ์ได้เสนอชื่อรองหัวหน้าพรรค 6 คน ประกอบด้วย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายกรณ์ จาติกวณิช นายจุติ ไกรฤกษ์ นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ นายวิฑูรย์ นามบุตร และนายธีระ สลักเพชร เพื่อให้ที่ประชุมเลือกเหลือ 3 คน แต่นายวิฑูรย์ นายกรณ์ และนายธีระ ขอถอนตัวจาก รองหัวหน้าพรรค ในโควต้าหัวหน้าพรรค ดังนั้น นายอภิรักษ์ นายจุติและนายชำนิ จึงได้เป็นรองหัวหน้าพรรค โควต้าวีไอพี อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ ได้เสนอชื่อ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เป็นเลขาธิการ แต่นายชัยวุฒิขอถอนตัว ที่ประชุมจึงลงคะแนนรับรองนายเฉลิมชัย เพียงคนเดียว

ขณะที่ในการเลือกตั้งตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคคนใหม่ ได้เสนอชื่อนายนิพนธ์ บุญญามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ส.ส.พิจิตร นายศุภชัย ศรีหล้า ส.ส.อุบลราชธานี , น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก , นายธีระชาติ ปางวิรุฬรักษ์ ส.ส.ชุมพร และนายอภิชาต สุภาแพ่ง ส.ส.เพชรบุรี แต่นายธีระชาติ นพ.วรงค์ และนายอภิชาตขอถอนตัว

ส่วนตำแหน่งเหรัญญิกพรรคนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอชื่อนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช , นางผสุดี ตามไท ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่นางผสุดีขอถอนตัว ทำให้นายชินวรณ์ได้รับตำแหน่งเหรัญญิกพรรค

ตำแหน่งนายทะเบียนพรรค นายอภิสิทธิ์ได้เสนอชื่อนางอัญชลี วานิช เทพบุตร ส.ส.ภูเก็ต และนายนคร มาฉิม ส.ส.พิษณุโลก แต่นายนคร มาฉิม ขอถอนตัว ทำให้นางอัญชลีได้เป็นนายทะเบียนพรรค

ส่วนตำแหน่งโฆษกพรรค นายอภิสิทธิ์ได้เสนอชื่อ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต และนายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ส.ส.กทม. แต่นายอรรถวิชช์ขอถอนตัว ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของนายชวนนท์ พบว่า มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อบังคับข้อที่ 21 เนื่องจากนายชวนนท์ไม่เคยเป็นกรรมการบริหารพรรค และหรือคณะกรรมการสาขาพรรค ส.ส.ในนามพรรค และหรือรัฐมนตรีในนามพรรค และหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นที่พรรคส่งลงสมัครรับเลือกตั้ง

หากนายชวนนท์จะเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ จะต้องมีเสียงรับรอง 3 ใน 4 จากที่ประชุม เพื่อขอยกเว้นข้อบังคับพรรคข้อที่ 21 ดังนั้นนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมเพื่อให้ยกเว้นข้อบังคับพรรคข้อ 21 แก่นายชวนนท์ ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 321 เสียง จากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงที่อยู่ในห้องประชุม 331 คน ทำให้นายชวนนท์ได้เป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์


 

5 กกต.ของพรรคประชาธิปัตย์