"อิทธิพร"คาดมีผู้ออกมาใช้สิทธิ70%ทราบผลหน้าหน่วยไม่เกิน1ทุ่ม

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 10:50 น.
"อิทธิพร"คาดมีผู้ออกมาใช้สิทธิ70%ทราบผลหน้าหน่วยไม่เกิน1ทุ่ม
ประธานกกต.คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.ประมาณ 70% ทราบผลการนับคะแนนหน้าหน่วยได้ไม่เกินเวลา 1ทุ่ม เผยมีคำร้องส่งมาให้พิจารณาแล้ว 16 เรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงใส่ร้าย

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่โรงเรียนสวนบัว ซอยราชครู เขตพญาไท นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (ผอ.กกต.กทม.) ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และส.ก. และตรวจหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนสวนบัว เขตพญาไท โดยกำชับกรรมการประจำหน่วยปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขควบคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

นายอิทธิพร ให้สัมภาษณ์ว่า คาดหวังว่าจะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิประมาณ 70 % แม้ว่าฝนจะเป็นอุปสรรคต่อการออกมาใช้สิทธิแต่ยังเชื่อว่าฝนจะไม่ตกทั้งวัน ประกอบกับเมื่อไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และเมืองพัทยามาเป็นระยะเวลานาน หวังว่า ประชาชนจะตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก ขอย้ำว่าไม่ต้องห่วงเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะทางผอ.กกต.กทม.และทางปลัดกทม. ได้คุมเข้มและจัดหน่วยเลือกตั้งตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรคโควิด หากประชาชนจะนำปากกามาเองสามารถนำมาได้ก็ดี ให้เป็นปากกาเฉพาะสีน้ำเงินเท่านั้น อย่านำสีอื่นมาเพราะจะทำให้บัตรเสียได้ แต่ที่หน่วยเลือกตั้งได้จัดปากกาไว้คอยอำนวยความสะดวกเช่นกัน มีการทำความสะอาดตลอดเวลาตามแนวทางปฏิบัติ 

ประธานกกต.กล่าวถึงการนับคะแนนคาดว่า จะสามารถทราบผลการนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งได้ไม่เกินเวลา 19.00 น. เพราะจากเดิมผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งละประมาณ 800-1000 คน เราเฉลี่ยให้ลดลงเหลือเฉลี่ยหน่วยเลือกตั้งละ 600 คน เพื่อลดความแออัด ส่วนผลการรวมคะแนนทั้งหมดผู้ว่าฯกทม.และส.ก. จากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,817 แห่ง จะพยายามรวบรวมและประกาศผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ส่วนการประกาศผลการเลือกตั้ง จะเป็นไปตาม มาตรา 17 วรรคหนึ่งและวรรคสอบตามพ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 หากตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะสามารถประกาศผลได้ภายใน 30 วัน แต่หากไม่มีเรื่องร้องเรียนเลยจะสามารถประกาศผลได้เร็วสุดภายใน 7 วัน โดยกกต.จะพิจารณาอย่างละเอียด ถี่ถ่วน ด้วยความเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีคำร้องที่ยื่นเข้ามาแล้วประมาณ 16 คำร้อง โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่จะเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 มาตรา 65 (5) เกี่ยวกับการหาเสียงใส่ร้าย ส่วนกรณีที่มีผู้สมัครไปร้องศาลปกครองว่าการเลือกตั้งไม่เป็นธรรมและขอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปนั้น มองว่าเมื่อศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งใดออกมาการเลือกตั้งจึงยังเป็นไปตามเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง