เลขาฯกกต.ชวนออกมาใช้สิทธิกันแต่เช้าเพื่อลดความแออัด

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 09:23 น.
เลขาฯกกต.ชวนออกมาใช้สิทธิกันแต่เช้าเพื่อลดความแออัด
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจความเรียบร้อยเลือกผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.พบภาพรวมเรียบร้อยดีพร้อมเชิญชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิตั้งแต่เช้าเพื่อลดความแออัด

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง พร้อมลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 56 เต็นท์บริเวณหมู่บ้าน ต.รวมโชค เขตลาดพร้าว  ซึ่งในการตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง กันตั้งแต่เช้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางและลดความแออัดของผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์