เปิดคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก.กทม. และนายกเมืองพัทยาแล้ว

วันที่ 22 พ.ค. 2565 เวลา 08:03 น.
เปิดคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ-ส.ก.กทม. และนายกเมืองพัทยาแล้ว
เปิดคูหาเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ-ส.ก.กรุงเทพฯ และ นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้ว กกต.ประกาศชวนประชาชนใช้สิทธิ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่

กกต.ย้ำว่า ก่อนออกจากบ้านผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่าลืมเตรียมหลักฐานแสดงตนโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ พาสปอร์ต เป็นต้น แต่หากหมดอายุจะใช้ไม่ได้

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและดูลำดับที่จากบัญชีรายชื่อ ที่ปิดประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) แล้วลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อ จากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ดังนี้

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะได้รับบัตรเลือกตั้ง "สีน้ำตาล" และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะได้รับบัตรเลือกตั้ง "สีชมพู"

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจะได้รับบัตรเลือกตั้ง "สีฟ้า" และสมาชิกสภาเมืองพัทยา จะได้รับบัตรเลือกตั้ง "สีส้ม"

เมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตร แล้วเข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายได้เพียง 1 คน

หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งตามรอยเดิมและนำไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง