"อภิรักษ์"ชวนเลือก "เอ้ สุชัชวีร์" เบอร์ 4 เป็นผู้ว่าฯ กทม. เชื่อเป็นจุดเปลี่ยนอนาคตคนกทม.

วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 07:55 น.
"อภิรักษ์"ชวนเลือก "เอ้ สุชัชวีร์" เบอร์ 4 เป็นผู้ว่าฯ กทม. เชื่อเป็นจุดเปลี่ยนอนาคตคนกทม.
อดีตผู้ว่าฯ กทม. "อภิรักษ์ โกษะโยธิน" ชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือก "เอ้ สุชัชวีร์" เบอร์ 4 เป็นผู้ว่าฯ กทม. เพราะมีวิสัยทัศน์ เชื่อเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตและอนาคตคนกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 65 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “จุดเปลี่ยนของชีวิต”

วันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จะเป็นวันที่พี่น้องประชาชนมีโอกาสเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ด้วยตัวท่านเอง

ตลอดเส้นทางการดำเนินชีวิตของแต่ละคนอาจไม่สามารถเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ท่านต้องการได้ทุกครั้ง ตั้งแต่การเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ เลือกงานที่ตัวเองอยากทำ เลือกคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกัน แต่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้เลือกคนที่มาทำงานให้ท่านได้ด้วยตัวท่านเอง

พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่เชื่อมั่นในการกระจายอำนาจและการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ลงสมัครรับเลือกตั้ง 50 คนใน 50 เขต เพื่อไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในสภากรุงเทพมหานคร เพื่อสะท้อนปัญหาของพี่น้องชาวกรุงเทพฯให้กับผู้ว่าฯกทม.และข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบ รวมถึงร่วมผลักดันในการปรับปรุงแก้ไขและออกข้อบัญญัติที่จำเป็น และเห็นชอบงบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนรวมถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯให้ดียิ่งขึ้น

ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทในการอาสาลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนใน 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงได้ประกาศนโยบายในการเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนเมือง และเปลี่ยนกรุงเทพฯให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน

นอกเหนือจากประสบการณ์ในการบริหารจัดการและแนวทางในการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากรุงเทพฯแล้ว สิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนกรุงเทพฯ และกรุงเทพมหานครในอีก 4 ปีข้างหน้า คือวิสัยทัศน์และจินตนาการในการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงกล้านำเสนอและผลักดันแนวทางใหม่ให้กรุงเทพฯเป็นเมืองชั้นนำของโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคนกรุงเทพฯหลังจากที่ต้องประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

วันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จะเป็นวันที่สำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ เป็นวันที่เราจะได้มีโอกาสเลือกกำหนดชีวิตของเราและครอบครัว รวมถึงอนาคตของกรุงเทพฯในอีก 4 ปีข้างหน้า ผมตัดสินใจเลือก ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เบอร์ 4 เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จากพรรคประชาธิปัตย์มาทำงานรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพฯ มาร่วมเปลี่ยนกรุงเทพฯไปด้วยกันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราทุกคนครับ