"รวมไทยฯ" ชูนโยบาย"Bangkok Bond พันธบัตรพัฒนาเมือง"

วันที่ 13 พ.ค. 2565 เวลา 08:23 น.
"รวมไทยฯ" ชูนโยบาย"Bangkok Bond พันธบัตรพัฒนาเมือง"
ผู้สมัคร ส.ก. "รวมไทยยูไนเต็ด" ชูนโยบาย"Bangkok Bond พันธบัตรพัฒนาเมือง"หลังงบพัฒนามีแค่20% พร้อมเพิ่มช่องทางลงทุนปลอดภัย-ปันผลดี

เมื่อวันที่ 13 พค. 65 เพจพรรครวมไทยยูไนเต็ด โพสต์เรื่อง"Bangkok Bond พันธบัตรพัฒนาเมือง"ว่า งบประมาณประจำปีของกทม. ต่างมีเจ้าของจับจองเงินเกือบหมด เหลือเพียงไม่ถึง 20% ที่ทางกทม.จะสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาพัฒนาเมืองหรือรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน พรรครวมไทยยูไนเต็ด นำโดย 3 ผู้สมัคร ส.ก. ขอเสนอแนวทางลงทุนพันธบัตรกรุงเทพเพื่อพัฒนาเมือง

นางสาววีรานันท์ สดากรวงศ์วัชร (แคลร์) ผู้สมัครส.ก. เขตวัฒนา เบอร์ 3 จับมือกับ นายณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตต์ (ต้ำ) ผู้สมัครส.ก.เบอร์ 7 เขตสาทร และ นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ (อู๋) ผู้สมัครส.ก เขตป้อมปราบฯ เบอร์ 9 ตั้งใจผลักดันให้เกิดการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อกทม.ให้เกิดการระดมทุนเพื่อลงทุนในการพัฒนาเมืองได้ และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนของประชาชน

นางสาววีรานันท์ ผู้สมัครส.ก. เบอร์ 3 เขตวัฒนา เเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวว่า “การสร้างความรู้สึกร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองหรือการเป็นเจ้าของเมืองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาก้าวหน้าของเมือง Bangkok Bond จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับการพูดถึงมาระยะหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้ กทม. สามารถระดมทุนจากประชาชนเพื่อนำมาพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน”

นายณัฐนันท์ ผู้สมัคร ส.ก. เขตสาทร เบอร์ 7 ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “การลงทุนผ่านพันธบัตรรัฐยังคงเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ปลอดภัยและได้รับการปันผลที่ดี นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความคล่องตัวของรัฐ (กทม.) ในการพัฒนาเมือง หรือ จัดการบริการที่ตอบโจทย์ของประชาชน”

“ในส่วนของขั้นตอนการเปิดให้เกิดพันธบัตรรัฐ เป็นสิ่งที่สามารถผลักดันให้เกิดได้จริง โดยกลไกสภากรุงเทพมหานครถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำผลักดันให้ข้อบัญญัติระดมทุนเกิดขึ้นได้จริง อัตราการตอบแทนเป็นรายปี อาจจะระยะเวลา 3 ปี และกําหนดวงซื้อต่ำสุดและสูงสุด อาทิ 1,000 - 5,000,000 บาท และ ค่าตอบแทนแบบเป็นแบบขั้นบันได เช่น 1.60, 1.80 และ 2.30 เป็นต้น” อู๋ เบอร์ 9 ผู้สมัครส.ก เขตป้อมปราบกล่าวเสริม

พันธบัตรพลัส ฯ เป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่มั่นคงให้กับประชาชนในเมือง และเป็นการเพิ่ม กําลังในการดําเนินพัฒนาเมืองของ กทม. ที่คล่องตัวมากขึ้น และ การอีกขั้นในการเข้ามาส่วนร่วมของประชาชนในการ พัฒนาเมืองผ่านการลงทุน ร่วมคิด และ ผลิกโฉมกรุงเทพมหานคร และอย่าลืมวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) บัตรสีชมพู เลือกพรรครวมไทยยูไนเต็ด