"เจ๊หน่อย"ยก5เหตุผลชวนคนกรุงเลือก"ศิธา"เป็นผู้ว่าฯกทม.

วันที่ 08 พ.ค. 2565 เวลา 14:30 น.
"เจ๊หน่อย"ยก5เหตุผลชวนคนกรุงเลือก"ศิธา"เป็นผู้ว่าฯกทม.
“สุดารัตน์” ยก 5 เหตุผลชวนคนกรุงเลือก"ศิธา"เป็นผู้ว่าฯกทม.ย้ำเป็นคนที่กล้าคิดต่างเพื่อเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯจะฉีกทุกกฎเกณฑ์ที่ทำให้ล้าหลัง ประกาศรื้อทุกปัญหาที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาแก้ไข 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่เคหะคลองจั่น เขตบางกะปิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทองนุ่น ผู้สมัคร ส.ก.หมายเลข 3 เขตบางกะปิ พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเขตบางกะปิ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พี่น้องในชุมชนต่างจดจำคุณหญิงสุดารัตน์ ได้อย่างแม่นยำ พร้อมเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเอง โดยกล่าวย้อนถึงการทำงานในอดีตซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาเขตบางกะปิ ให้มีความเจริญก้าวหน้า

คุณหญิงสุดารัตน์ ประกาศว่า จะขอเดินเคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกคนในยามยากลำบาก และในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. พรรคไทยสร้างไทยได้ส่ง น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทยลงเลือกตั้ง หากต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ขอพี่น้องชาวกทม.ได้โปรดเลือกน.ต.ศิธา เป็นผู้ว่าฯกทม.เพรา1.น.ต.ศิธาจะเป็นผู้ที่มากำจัดคอร์รัปชั่นในทุกระดับ ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนมาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทุกสัญญา ทุกโครงการที่มีการใช้งบประมาณ จะเป็นผู้ว่าฯที่กล้ายืนอยู่ท่ามกลางสปอร์ตไลท์ ให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

2. น.ต.ศิธาจะเป็นผู้ว่าที่ให้อำนาจประชาชน มาจัดสรรงบประมาณของ กทม.โดยมาจากความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และสะท้อนความต้องการขึ้นมาโดยผ่านกลไกของ”สภาชุมชน หรือสภาหมู่บ้าน” ซึ่งจะยกระดับจากกรรมการหมู่บ้านขึ้นไป โดยให้สภาหมู่บ้าน มีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจใช้งบประมาณ ถ้าหากปัญหาในหมู่บ้านนั้นจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณ “ไม่ว่าจะห้าแสน หรือ หนึ่งล้านบาท” ก็สามารถทำได้ เพราะสภาหมู่บ้านจะมีสิทธิในการจัดสรรงบประมาณร่วมกับเขต และกรรมการของสภาหมู่บ้าน ก็จะได้ค่าตอบแทนในการทำงานด้วย

3.น.ต.ศิธาจะเป็นผู้ว่าที่กล้ารื้อปัญหา กล้าที่จะเอาปัญหากทม. ซึ่งถูกซุกไว้ใต้พรมของออกมาแก้ไข ทั้งยังมีความโดดเด่นเรื่องการประสานงาน ซึ่งศิธาจะเป็นนักประสานงานที่ดี โดยมีพรรคไทยสร้างไทย เป็นผู้สนับสนุน จึงเชื่อว่าผู้ว่าศิธาจะทำให้งานยากๆสำเร็จลุล่วงไปได้

4.น.ต.ศิธาจะเป็นพ่อเมืองที่กล้าคิดต่าง กล้าคิดนอกกรอบ เป็นคนที่มีหัวทันสมัย ต่างจากผู้นำของกรุงเทพในอดีต ที่ปล่อยปัญหากรุงเทพหมักหมมมานาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม รถติด คุณภาพชีวิตแย่ ซึ่งที่ผ่านมายังแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากพี่น้องชาวกทม.ได้ผู้ว่าที่ยึดติดกับระเบียบราชการมากกว่าประโยชน์ประชาชน ดังนั้นน.ต.ศิธา ทิวารี จึงประกาศว่าจะฉีกทุกกฎเกณฑ์ ที่ทำให้กรุงเทพล้าหลัง และเป็นอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนาเมือง และการทำมาหากินของคนกรุงเทพ โดยจะยึดเอาประโยชน์ของชาวกรุงทุกคน เป็นหลักไม่ใช่ยึดเอาตัวกฎหมายมาเป็นหลัก เพราะกฎหมายถูกเขียนขึ้นด้วยคน แต่เมื่อกฎหมายได้กลายมาเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหกิน หรือการพัฒนาเมือง ผู้ว่าต้องกล้าเปลี่ยน แต่ที่ผ่านผู้ว่ายังไม่กล้าเปลี่ยนแปลง การพัฒนากทม.จึงเป็นไปอย่างล่าช้า

5.น.ต.ศิธาเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ผ่านทั้งงานการเมือง และงานที่อยู่ในระบบราชการมาแล้ว จึงได้เห็นทั้งสองด้านว่าหากต้องการความเปลี่ยนแปลง คนเป็นผู้ว่าต้องการตัดสินใจ ต้องกล้านำซึ่ง ศิธา ทิวารี ได้ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว จากการทำงานในหลายหน่วยงาน

คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำ ว่า ดังนั้น การเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ โปรดช่วย “สุดารัตน์” สร้างพรรคไทยสร้างไทย ไปเพื่อเปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนกทม.ให้สำเร็จตั้งแต่วันนี้ ด้วยการเริ่มนับหนึ่ง เลือก น.ต.ศิธา เป็นผู้ว่า กทม. และ ส.ก.ทีมสุดารัตน์ พรรคไทยสร้างไทยในทุกเขต เพื่อเป็นพลังให้ พรรคไทยสร้างไทย ทีมสุดารัตน์ ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศ สร้างประเทศไทยที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้ลูกหลาน