คลิปข่าว นายกฯ ประชุมพิจารณาเงินกองทุนน้ำมันพรุ่งนี้

วันที่ 06 มี.ค. 2554 เวลา 15:03 น.
นายกรัฐมนตรี ยังคงยืนยันการตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท และเห็นว่าเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีมากพอที่จะใช้อุดหนุน โดยจะประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคำนวนเงินกองทุนให้ชัดเจน