ส่อง 39 กูรูผนึกกำลัง ปฏิรูปประเทศ

วันที่ 25 ก.พ. 2560 เวลา 10:12 น.
ส่อง 39 กูรูผนึกกำลัง ปฏิรูปประเทศ
โดย...ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์

เป็นการจัดทัพครั้งสำคัญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังลงนามคำสั่งแต่งตั้งดรีมทีมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. แต่ละชุดเพื่อเดินหน้าสร้างความปรองดอง เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา

ส่องประวัติบุคคลเข้าร่วมคณะที่ปรึกษา เริ่มจาก คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย

ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร รวมถึงเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และ 2537 และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงการคลัง วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เคยทำงานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีหน้าที่ให้คำปรึกษารัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศประสบปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจและวิกฤตสถาบันการเงิน

สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม อดีตประธานและกรรมการ (บอร์ด) รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง อาทิ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

อำพล จินดาวัฒนะ อดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.สาธารณสุข และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนพัฒนาการเมือง

คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เคยยกร่างกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย การเจรจาราคาก๊าซธรรมชาติ การบริหาร และแปลงนโยบายพลังงานของชาติไปสู่การปฏิบัติ

จเด็จ อินสว่าง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (วิษณุ เครืองาม) และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เตช บุนนาค อดีต รมว.ต่างประเทศ สมัยรัฐบาล สมัคร สุนทรเวช อดีตนายกฯ

เทียนฉาย กีระนันทน์ อดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และอดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ และอดีตรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เบญจวรรณ สร่างนิทร สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และอดีตสมาชิก สปช. ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา สมาชิก สปท. ในฐานะอดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตสมาชิก สปช. และอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ นพ.กำจร ตติยกวี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาชิก สนช. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 105/2557

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าฯ ธปท. และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย พงศ์โพยม วาศภูติ อดีต สปช. และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และ รมช.ศึกษาธิการ ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์

ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD) สมคิด เลิศไพทูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาชิก สนช. สมชัย ฤชุพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้แก่ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อัชพร จารุจินดา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และอดีตสมาชิก สปช.