กระชับพื้นที่ปะทะเดือด

วันที่ 20 ก.พ. 2560 เวลา 14:53 น.