รัฐดีเดย์มิ.ย.นี้ เดินหน้ากองทุนออม

วันที่ 04 มี.ค. 2558 เวลา 09:10 น.
รัฐดีเดย์มิ.ย.นี้ เดินหน้ากองทุนออม
โดย...ทีมข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์

ในที่สุดกระทรวงการคลังในยุคที่มี สมหมาย ภาษี เป็น รมว.คลัง ก็สั่งลุยเดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) หลังจากที่เคยลังเลว่าจะยุบ กอช. เพื่อเดินหน้าตามมาตรา 40 ของกองทุนประกันสังคม แต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ได้มีมติเห็นชอบให้เดินหน้า กอช.เรียบร้อยแล้ว

วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า หลังจาก ครม.ให้ความเห็นชอบจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย กอช. เพื่อรับโอนสมาชิกจากมาตรา 40 กองทุนประกันสังคม โดยจะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาดูร่างแก้ไขกฎหมาย เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดว่า กอช.จะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ เมื่อ กอช.มีผลบังคับใช้แล้วจะเริ่มกระบวนการรับโอนสมาชิกจากกองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40(3) ที่มีอยู่ประมาณ 1.03 ล้านราย มาเป็นสมาชิก กอช. โดยจะเป็นการโอนสมาชิกแบบสมัครใจ หากสมาชิกไม่มีความประสงค์ขอโอนมายัง กอช.ก็สามารถรับเป็นเงินก้อนจากกองทุนประกันสังคมได้ทันที คาดว่าจะมีสมาชิกโอนมา กอช. และสมาชิกใหม่รวมแล้วประมาณ 1 ล้านราย และหลังจากนั้นจะหาสมาชิกเพิ่มให้ได้ปีละ 1 ล้านราย จากแรงงานนอกระบบที่มีอยู่ 25 ล้านราย

“กอช.จะเปิดโอกาสให้กับแรงงานนอกระบบ อย่างพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาเป็นหลักประกันยามเกษียณ” วิสุทธิ์ กล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้น กอช. สมาชิกที่จะเข้ารับสิทธิต้องมีอายุ 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ในปีแรกจะมีเฉพาะกาลให้สิทธิสำหรับคนที่อายุเกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี สามารถเป็นสมาชิกได้ 10 ปี เพื่อให้มีระยะเวลาในการออมที่ยาวขึ้น มีบำนาญเลี้ยงชีพได้มากขึ้น โดยพบว่าผู้ที่จะโอนย้ายมาจากกองทุนประกันสังคม กอช. มีอายุเกิน 50 ปี ถึง 7.5 แสนราย ซึ่งจะได้สิทธิเป็นสมาชิกเป็นเวลา 10 ปีด้วย

โกวิท สัจจวิเศษ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า การโอนย้ายผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3, 4 และ 5 ไปอยู่ กอช.จะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ 2554 และ พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน 2554 (มาตรา 40) เพื่อเปิดทางให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3, 4 และ 5 มีสิทธิตัดสินใจเลือกได้ว่าจะสมัครใจโอนย้ายไปอยู่กับ กอช. หรือจะลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน โดย สปส.จ่ายคืนเงินคืนให้ทั้งในส่วนผู้ที่ประกันตนจ่ายเงินสมทบและรัฐบาลสมทบ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า รัฐบาลจะมีภาระงบประมาณกรณีเงินสมทบปีละประมาณ 22,537 ล้านบาท หรือ 0.18% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) หากแรงงานนอกระบบทั้งหมด 25 ล้านคน เข้าเป็นสมาชิก กอช.และส่งเงินสะสมต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครเป็นสมาชิก กอช.ช่วง 5 ปีแรก ประมาณ 3 ล้านคน