คุก 3 เดือน"ธาริต"จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน

วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 12:10 น.
คุก 3 เดือน"ธาริต"จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก "ธาริต" อดีตอธิบดีดีเอสไอ จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.เวลา 10.45 น. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อม.177/2560 ที่ ป.ป.ช.เป็นผู้ร้อง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เป็นผู้คัดค้านกรณีแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่นายธาริตและนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส ไม่แสดงรายการทรัพย์สินเป็นเงินฝากธนาคาร 4 บัญชี เงินลงทุนในหุ้นบริษัท 2 แห่ง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 2 แปลง และเงินฝากธนาคาร 2 บัญชี ในชื่อของนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ หลานของนางวรรษมล ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองดังกล่าว เป็นการปกปิดไม่แสดงรายการทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรสกรณีทุก 3 ปี ที่อยู่ในตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายธาริตมีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน

องค์คณะมีมติเอกฉันท์ พิพากษาว่า นายธาริต จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งต่อ ป.ป.ช.ทุก 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่ง จึงห้ามมิให้นายธาริตดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 3 เม.ย. 2560 อันเป็นวันที่นายธาริตพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และให้ลงโทษตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. ม.41 วรรคหนึ่ง และ ม.119 ให้จำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท นายธาริตให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน ให้รอลงอาญา 2 ปี