"พรเพชร"ออกตัวป้อง90สนช.ถือหุ้น

วันที่ 05 ก.ค. 2560 เวลา 11:40 น.
"พรเพชร"ออกตัวป้อง90สนช.ถือหุ้น
“พรเพชร”ยกคำพิพากษาศาลรธน.ป้องสนช. ปม ถือหุ้น ย้ำ สนช.แก้ไขพ.ร.ก.ต่างด้าวไม่ได้ ให้ความเห็นชอบแค่ยกสถานะทางกม.ให้สมบูรณ์ ชี้ ม.44 ยังตามไปยกเว้น 4 มาตรา  

เมื่อวันที่ 5 กค.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงตรวจสอบการถือครองหุ้นของสมาชิกสนช. จำนวน 90 คนว่า การถือหุ้นหรือสัมปทาน มีหลักกฎหมายจากคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ว่าความผิดนี้เป็นกรณีที่บุคคลนั้นมีหุ้นอยู่เดิมหรือก่อนรับตำแหน่ง หรือขายไปก่อนรัฐธรรมนูญประกาศใช้ จะไม่ถือว่าเป็นความผิดตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าระหว่างมีตำแหน่งบุคคลนั้นไปได้หุ้นหรือซื้อหุ้นมาก็จะเป็นความผิด ดังนั้น กกต.จะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนโดยเร็ว  

เมื่อถามว่า การพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)การบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560ในวันที่ 6ก.ค.จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือไม่  นายพรเพชร กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของพ.ร.ก.ได้ สนช.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้น ถ้าจะแก้ไขรัฐบาลต้องแก้ไขเอง ซึ่งทำได้โดยเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)แก้ไข แต่ขณะนี้รัฐบาลเลือกใช้วิธีการตาม มาตรา44 แก้ไขปัญหาในบางมาตรา ดังนั้น สนช.จึงมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบพ.ร.ก.เพื่อให้มีสถานะทางกฎหมายสมบูรณ์ขึ้น และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดย มาตรา44 ก็จะตามไปยกเว้น 4 มาตราในพ.ร.ก.ที่ให้ชะลอการบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 1ม.ค.2561 ทั้งนี้ หากรัฐบาลต้องการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในพ.ร.ก.ทั้งฉบับ รัฐบาลจะต้องเสนอเป็นพ.ร.บ.ยกเลิกพ.ร.ก.เพื่อให้ได้พ.ร.บ.ฉบับใหม่