"มีชัย"ไม่ขอตอบโต้สมชัย แนะคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 17:16 น.
"มีชัย"ไม่ขอตอบโต้สมชัย แนะคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
"มีชัย" ไม่ขอตอบโต้ "สมชัย" ลั่นเรื่องบ้านเมืองไปใช้อารมณ์ไม่ได้ ย้ำองค์กรอิสระใครขาดคุณสมบัติต้องพ้นเก้าอี้ จ่อเพิ่มโทษคุกตลอดชีวิตซื้อ-ขายตำแหน่ง

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)บางคนออกมาตอบโต้บนเวทีสัมมนาการรับฟังความเห็นร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.)เมื่อวันที่16 พ.ย.ที่ผ่านมาว่า เราไม่ตอบโต้เรื่องของบ้านเมืองไปใช้อารมณ์ไม่ได้เวลาคิดต้องคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่าไปคิด แต่เฉพาะส่วนที่กระทบตัวเอง และยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร การไปใช้อารมณ์ก็ไม่เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่

ส่วนที่มีกกต.บางคนระบุว่า กรธ.มีการหมกเม็ดในการพิจารณาร่างพ.ร.ป.นั้น ตนไม่ขอตอบและเราจะก็ไม่รู้ว่าจะไปหมกได้อย่างไร เพราะเวลาที่เราจะพิมพ์อะไรก็เปิดเผยหมด ส่วนอะไรที่ยังไม่ได้ข้อยุติก็ยังไม่นำมาเผยแพร่ เพราะหากนำมาเผยแพร่แล้วอาจมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะบอกว่า กรธ.กลับไปกลับมา ดังนั้นทุกอย่างต้องให้ชัดเจนก่อน หลักแบบนี้ใช้มาตลอด เพื่อป้องกันความสับสน

เมื่อถามถึง สาเหตุที่ให้กกต.มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 5 คน เป็น 7 คน โดย 2คน จะอยู่ในส่วนของด้านกฎหมายเพราะเหตุผลอะไร นายมีชัย กล่าวว่า คราวนี้เราจะให้บทบาทกกต.ในการตรวจจับการทุจริตการเลือกตั้ง การใช้เงินเข้ามามีส่วน ซึ่งจะเป็นเรื่องทางคดีอาญา เป็นเรื่องการดำเนินคดีในอนาคต จึงต้องเพิ่มคนที่มีความรู้ทางกฎหมายโดยเฉพาะมีประสบการณ์ด้านตุลาการมาแล้วมาช่วยเป็นหลัก จะได้ไม่ต้องกังวลกับข้อกฎหมาย ส่วนอีก 5 คนจะมาจากหลากหลายเพื่อจะคละเคล้ากันพยายามผสมผสาน เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้ กรธ.จะให้ทั้งมีดและเครื่องมือต่างๆลงไปมาก เพราะเราเห็นว่า 5 คน อาจจะไม่เพียงพอจึงเพิ่ม 2คน เจาะจงจะให้เป็นนักกฎหมาย

เมื่อถามว่า  หากรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ในเรื่องคุณสมบัติของบรรดากรรมการในองค์กรอิสระจะมีผลทันทีเลยหรือไม่นายมีชัย กล่าวว่า  มีผลทันที แต่จะให้เขาอยู่ในตำแหน่งไปพลางก่อนแล้วจะมีคนชี้  ตอนนี้กำลังคิดว่าคนชี้คือคณะกรรมการสรรหา โดยกรธ.ไม่ได้ชี้ว่าใครจะต้องพ้นไปทันที เพราะไม่รู้ว่าใครมีคุณสมบัติอย่างไร กรธ.รู้แต่ว่ารัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติอย่างไร ในรัฐธรรมนูญเองก็เขียนไว้ว่าในกรณีมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นคนชี้ เวลาที่กรธ.เขียนกฎหมายลูกก็เขียนไว้ว่าให้กรรมการสรรหาเป็นคนชี้  ดังนั้นการอยู่ต่อก็จะอยู่จนกว่าจะได้กฎหมายใหม่และชี้ว่าขาดคุณสมบัติ

ผู้สื่อข่าวถามว่า คุณสมบัติของ กกต.จะสามารถให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หรือไม่ ในส่วนของบทเฉพาะกาล นายมีชัยกล่าวว่า ทำไม่ได้ เพราะว่าในร่างรัฐธรรมนูญนั้นระบุชัดเจนแล้วว่าถ้าขาดคุณสมบัติก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปโดยทันที ดังนั้นการเขียนร่างพ.ร.ป.ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเขียนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  ส่วนสาเหตุที่มีการกำหนดคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระให้มีความเข้มข้นขึ้น เพราะองค์กรเหล่านี้ จะเป็นเสาหลักที่จะประคับประคองการเมืองไปในทางที่ดีและถูกต้อง จึงมีการให้อำนาจไว้เยอะ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาใช้อำนาจตรงนี้ จึงต้องซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นกลาง  กล้าหาญ มีภูมิหลังที่สูงพอสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่หนักและมีผลกระทบต่อคนและต้องการคนที่มีความรอบรู้มากขึ้น

เมื่อถามว่า ปัญหาจากการไม่ยอมรับองค์กรอิสระในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าคุณสมบัติองค์กรอิสระนั้นเข้มข้นไม่พอหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า “พูดแบบนั้นก็ไม่ได้ เพราะถ้าพูดแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าจะไปตำหนิคนที่เขาเข้ามาทำงานแล้วในตอนนี้ เอาแต่เพียงว่าในชุดใหม่จะต้องมีคุณสมบัติมากขึ้น

เมื่อถามว่า  ขณะนี้ดูเหมือน สนช.มีความเห็นหลายเรื่องที่สวนทางกับกรธ. นายมีชัย กล่าวว่า ก็ต้องมาดูว่าเหตุผลเป็นอย่างไร  ส่วนที่มีสนช.เสนอว่า กกต.ที่ขาดคุณสมบัติควรออกไปก่อนแล้วสรรหาใหม่นั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูว่ารัฐธรรมนูญยอมหรือไม่และหลักวางไว้อย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้น หากเขาวินิจฉัยตีความว่าไม่ห้าม เราจะไปแก้ก็ไม่ควร ส่วนที่นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 2 ออกมากล่าวว่ากกต.จังหวัดอาจไม่ต้องเปลี่ยนสภาพ แต่ควรเปลี่ยนบทบาทแทนนั้นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ในตัว เพราะกกต.จังหวัดส่วนใหญ่มาจากข้าราชการประจำ ในขณะที่ กรธ.จะไม่ให้ข้าราชการประจำมาเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้ง

เมื่อถามถึง ความเห็นกรณีโทษการประหารชีวิตจากการซื้อขายตำแหน่งทางการเมือง ที่ถูกวิจารณ์ว่าแรงเกินไป และไม่เป็นไปตามหลักสากลที่เริ่มมีการลดโทษประหารชีวิต นายมีชัย กล่าวว่า   ก็แล้วแต่  ถ้าสนช.คิดว่าโทษประหารมันแรงจะเอาแค่ปรับ 5 บาท 10 บาท ก็แล้วแต่คุณจะมอง  ถ้ามองว่าเป็นโทษนิดหน่อยๆ กับการเอาตำแหน่งรัฐมนตรีไปขาย 2 – 3 คน กรธ.ไม่ว่าอะไร สังคมรับได้ก็ได้  คิดว่าไม่เป็นไร กรธ.คิดว่าเรื่องนี้แรง และในอนาคตคงจะไปเพิ่มข้อความว่า อาจจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นตัวเลือกอื่นนอกจากการประหารชีวิต ซึ่งตรงนี้ศาลจะเป็นผู้เลือก ดูความหนักเบาและโทษซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกเสมอ โดยเราจะเขียนไว้ในกฎหมาย