กกต.แถลงผลประชามติเป็นทางการคนเห็นชอบร่างรธน.61.35%

  • วันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 16:58 น.

กกต.แถลงผลประชามติเป็นทางการคนเห็นชอบร่างรธน.61.35%

กกต.เผยผลประชามติอย่างเป็นทางการคนเห็นชอบร่างรธน. 61.35% คำถามพ่วง 58.70% ผู้มาใช้สิทธิ 29.7 ล้านคนคิดเป็น 59.4%

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายศุภชัย  สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการว่า  จากยอดรวมผู้มีสิทธิ   50,071,589 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ  29,740,677 คน  คิดเป็น 59.40 %  บัตรดี  28,804,432 ใบ บัตรเสีย 936,209 ใบ (3.15 %) (บัตรที่ถูกฉีกทำลายอยู่นอกบัญชี 36 ใบ) เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ 16,820,402 คะแนน (61.35 %)  ไม่เห็นชอบ 10,598,037 (38.65 %)  เห็นชอบคำถามพ่วง 15,132,050  คะแนน  (58.07 %)  ไม่เห็นชอบ  10,926,648 (41.93 %)  ทั้งนี้ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านเข้ามาภายในเวลาตามมาตรา 49 แห่ง พรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 

นายศุภชัยกล่าวว่า กกต. จึงมีมติลงนามประกาศผลการออกเสียง  และจำนวนผู้มาใช้สิทธิอย่างเป็นทางการถึงสำนักนายกรัฐมนตรี  และได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว  กกต. ขอขอบคุณประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่สละเวลาออกมาใช้สิทธิครั้งนี้

"การออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุร้ายใด ๆ เกิดขึ้น เพราะความร่วมมือของสำนักงานตำรวจ  ทหารสามเหล่าทัพช่วยดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อย"ประธาน กกต. กล่าว

นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร กกต. กล่าวว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิน่าพอใจ  มากกว่าปี 2550  บัตรเสียอยู่ที่ 3.15 % ก็ยังอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ  จากปรกติ 4 – 5 % แต่ขอตั้งข้อสังเกตว่าจังหวัดที่มีบัตรเสียมากเกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สูง  โดยมีผู้มาใช้สิทธิมาก  ทั้งสามอันดับคือปัตตานี  7.43 % นราธิวาส 7.11 % และ ยะลา 6.54 % ทาง กกต. ตั้งข้อสังเกตว่าต้องศึกษาวิจัยปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากสาเหตุใด  หากเป็นเรื่องความไม่เข้าใจ  เรื่องภาษา  หรือปัญหาศาสนาก็ต้องไปดูให้ละเอียด

นายสมชัยกล่าวว่าจังหวัดที่ออกเสียงสูงสุด 5 อันดับได้แก่  ลำพูน 76.47 % (หลายครั้ง)  แม่ฮ่องสอน 74.36 % เชียงใหม่ 73.17 % ตาก 70.06 % เชียงราย 67.64 %  ซึ่งต้องชมคนภาคเหนือตื่นตัวสูงสุดในการมาใช้สิทธิ

5  จังหวัดที่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญสูงสุดได้แก่  ชุมพร 90.04 % นครศรีธรรมราช 88.05 % ภูเก็ต 88.03 % สุราษฎรธานี 87. 29 %  ระนอง 87.10 % ซึ่งอยู่ในภาคใต้ทั้งหมด

5  จังหวัดที่เห็นชอบคำถามพ่วงสูงสุด ชุมพร 87.51 %  นครศรี 85.93 % ภูเก็ต 85.59 % สุราษฎรธานี  84.22  % ระนอง 84.19 %

5  จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยสุด กทม. 1.53 %  นนทบุรี 2.00 % ภูเก็ต 2.12 % พัทลุง 2.15 % ชุมพร 2.19 %

นายประวิช  รัตตนเพียร กกต. กล่าวว่าในปี 2550 มีจังหวัดที่ออกมาน้อยกว่า 50 % แต่ครั้งนี้ทุกจังหวัดออกมาใช้สิทธิเกิน 50 % จากนี้ไปสิ่งแรกที่ กกต. ดำเนินการคือถอดบทเรียนกระบวนการ  ปัญหาอุปสรรค  และเตรียมจัดการเลือกตั้งใหญ่ปลายปีหน้าถ้าเป็นไปตามโรดแมป

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ยอดตัวเลขผลการออกเสียงที่เขย่งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ โดยในกรณีบัตรดีและบัตรเสียที่ขาดไป 36 ใบนั้น น่าจะเกิดจากบัตรที่ถูกฉีกทำลาย เพราะส่วนนี้จะไม่ได้มีการนำมารวมอยู่เป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย

ส่วนยอดเห็นชอบและไม่เห็นชอบทั้ง 2 คำถามที่เมื่อรวมแล้วไม่เท่ากัน และน้อยกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธินั้น เพราะมีผู้กาบัตรเพียงคำถามเดียวจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายบุณยเกียรติ ได้เดินทางมาที่ตึกบัญชาการ 1 เพื่อนำผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการ มามอบให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านนางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร

ทั้งนี้ในเวลา 18.00 น. นายกรัฐมนตรี จะแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทั่วประเทศ เพื่อขอบคุณประชาชน พร้อมชี้แจงขั้นตอนดำเนินการ หลังการออกเสียงประชามติ

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ