กกต.เตรียมส่งคำชี้แจงผู้ตรวจฯยันม.61ไม่ขัดรธน.ชั่วคราว

วันที่ 31 พ.ค. 2559 เวลา 16:08 น.
กกต.เตรียมส่งคำชี้แจงผู้ตรวจฯยันม.61ไม่ขัดรธน.ชั่วคราว
กกต.เตรียมส่งหนังสือชี้แจงผู้ตรวจการแผ่นดินยืนยันมาตรา 61 วรรคสอง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการทำหนังสือชี้แจงต่อผู้ตรวจการแผ่นดินต่อกรณีที่มีการยื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาตรา 61 วรรคสอง  ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายสำนักงานกกต.ทำคำชี้แจงดังกล่าว ซึ่งเหลือแค่การปรับแก้ถ้อยคำให้เกิดความชัดเจน คาดว่ากกต.จะสามารถส่งคำชี้แจงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาต่อไปได้ภายในวันนี้ (31พ.ค.)

ส่วนเนื้อหาหลักๆของคำชี้แจง กกต.ได้อธิบายว่าพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรา 61 วรรคสอง ตามคำร้องนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างไร รวมทั้งยังได้อธิบายว่าในพ.ร.บ.นี้ ยังมีมาตรา 7 ที่บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นมาตราที่ให้หลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ คำชี้แจงที่กกต.จะส่งไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาถึงกรณีคำร้องว่าพ.ร.บ.ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 มาตรา 61 วรรคสอง ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2257 นั้น จะชี้แจงถึงรายละเอียดของตัวกฎหมายในมาตราดังกล่าว ที่ไม่ใช่กระทำความผิดตามวรรคสองที่ระบุว่าผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ตามสื่อต่างๆ ที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ แล้วจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ซึ่งการร้องเช่นนี้เหมือนกับเป็นการร้องเอาบทบัญญัติกฎหมายมาแค่ครึ่งเดียว เพราะแค่ก้าวร้าวหรือหยาบคายคงไม่ได้รับโทษถึง 10 ปี อยู่แล้ว หากแต่มาตรา 61 นี้ยังมีองค์ประกอบฐานความผิดอื่น ตั้งแต่วงเล็บ 1-6 ดังนั้น การจะพิจารณาความผิดที่อาจได้รับโทษสูงสุดต้องนำข้อห้ามทั้งมาตรามาพิจารณา จึงยืนยันว่ามาตรา 61 นี้ ไม่ได้ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพแต่อย่างใด