posttoday

กลาโหมไม่สบายใจบทความ "ทหารมีไว้ทำไม"

25 มกราคม 2559

โฆษกกลาโหม ชี้บทความของ "นิธิ" บั่นทอนจิตใจทหาร ระบุประเทศติดหล่มความขัดแย้งมา10ปี อย่าให้เกิดวิกฤตอีก

โฆษกกลาโหม ชี้บทความของ "นิธิ" บั่นทอนจิตใจทหาร ระบุประเทศติดหล่มความขัดแย้งมา10ปี อย่าให้เกิดวิกฤตอีก

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) กล่าวว่า ที่ประชุมสภากลาโหมวันนี้มีการฉายวิดีทัศน์ บทบาทหน้าที่ทหาร จนมีการแสดงความคิดเห็น ต่อกรณีบทความ "ทหารมีไว้ทำไม" ของ นายนิธิ เอียวศรีวงศ์  ที่มีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้

พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า บทความนึ้มีคำถามที่ว่า ทหารมีไว้ทำไม ซึ่งเป็นการบั่นทอนจิตใจทหารอย่างมาก เราติดหล่มความขัดแย้งมานานเป็น10ปี เป็นวิกฤตความขัดแย้งเฉพาะหน้า ที่ต่องช่วยกันแก้ไข ไม่ใช่เพิ่มความขัดแย้ง

"ทหารมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ชาติ อธิปไตย พร้อมที่จะอุทิศตน ทั้ง เลือดเนื้อและชีวิต ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติ  ในยามที่ประชาชนเกิดวิกฤต ทหาร ก็เข้าไปถึงในทุกพื้นทึ่  เราอยากถามกลับไปว่า  เขามีรั้วบ้านมั้ย  บริษัทเขามียามมั้ย  การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ แล้วสร้างความขัดแย้งระหว่างองค์กร ในเวลานึ้ ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม  อย่าเป็นสะพานเชื่อมความขัดแย้งสู่สังคม  จึงขอความร่วมมือสื่อด้วย"พล.ต.คงชีพกล่าว