วิษณุเผยเบรกกม.ดิจิทัล2ฉบับเหตุสาระยังมีปัญหา

วันที่ 23 ก.ย. 2558 เวลา 20:12 น.
วิษณุเผยเบรกกม.ดิจิทัล2ฉบับเหตุสาระยังมีปัญหา
"วิษณุ" เผยครม.มีมติให้ทบทวนร่างกฎหมายดิจิทัล 2 ฉบับ เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนยังมีปัญหา

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้มีการทบทวนร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลว่า เนื่องจาก นายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีความเห็นว่า จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระในหลายประเด็นที่ยังเป็นปัญหา รวมไปถึงกรณีที่บางหน่วยงานได้มีการทักท้วงในร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้มีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขอให้มีการแก้ไข แต่ที่ประชุมครม.ไม่ได้มีการกำหนดว่า จะต้องมีการเสนอกลับเข้าสู่ที่ ประชุมครม.อีกครั้งอีกเมื่อใด