"ประยุทธ์"ลั่นใช้เวลาปีครึ่งพาประเทศเลือกตั้ง

วันที่ 30 พ.ค. 2557 เวลา 22:41 น.
"ประยุทธ์"ลั่นใช้เวลาปีครึ่งพาประเทศเลือกตั้ง
พล.อ.ประยุทธ์ประกาศใช้เวลา1ปีครึ่งปฎิรูปประเทศนำพาไปสู่การเลือกตั้งให้เป็นที่พอใจทุกฝ่าย

วันที่30พ.ค.57 เวลา21.39น. พล. อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) แถลงผ่าน ททบ.5 ชื่อรายการ "คืนความสุขให้คนไทย" ความยาว40 นาที หลังครบรอบ 7 วัน การควบคุมอำนาจปกครองประเทศ ซึ่งถ้อยแถลงของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นการในการยึดอำนาจ ผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และโรดแมปใน 3 ขั้นตอน เพื่อนำประเทศไปสู่ความสงบสุข คืนความสุขให้กับคนไทย

การเข้ามาควบคุมสถานการณ์ของคสช. ก็เพื่อยุติความรุนแรง เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไป และที่สำคัญคือให้สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงตลอดมาได้รับการปกป้องจากคนไทยทุกคน

งานของคสช.มีขอบเขตสำคัญ 2ประการ 1.งานรักษาความสงบสุขทั่วราชอาณาจักร การประกาศใช้กฏอัยการศึก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ประชาชนได้เรียนรู้กฏหมาย และเคารพเพื่อลดความขัดแย้ง ส่วนการประกาศห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือเคอร์ฟิว เพื่อจัดระเบียบดูแลควาสงบเรียบร้อยให้กลับมาโดยเร็ว

งานส่วนที่2คือการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้ได้โดยเร็วที่สุด ดำเนินการปลดล็อคการเบิกจ่ายงบประมาณปี57 และเร่งจัดทำงบประมาณปี58ให้ทันกำหนดเวลา

หลักการสำคัญของคสช.คือ การบริหารราชการในสถานการณ์ไม่ปกติคือใช้ระเบียบบริหารงานปกติของทุกส่วนราชการให้มากที่สุด เว้นเฉพาะในเรื่องมีปัญหาที่ติดค้าง หรือจำเป็นเร่งด่วน แต่ไม่ได้สั่งการให้ปฎิบัติในสิ่งที่ผิดกฏหมาย หรือผิดระเบียบ และการใช้จ่ายงบประมาณสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา จะไม่ใช่จ่ายเกินกำลังจนเสียวินัยทางการเงิน

สำหรับโรดแมปของคสช. ระยะแรก จะดำเนินการเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ให้เร็วที่สุดในกรอบเวลา 2-3เดือน เพื่อเตรียมสู่การปฎิบัติในระยะที่2 คือการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว จะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกรัฐมนตรี และครม. ซึ่งน่าใช้เวลา 1 ปี และนำไปสู่ระยะที่ 3 คือการจัดการเลือกตั้ง และจะทำให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่าย.

**รายละเอียดคำชี้แจง**