posttoday

ศาลชี้เลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ

21 มีนาคม 2557

ศาลรธน.มีมติ6ต่อ3 ให้เลือกตั้ง2ก.พ.เป็นโมฆะ ระบุ 28 เขตไร้ผู้สมัคร ทำจัดเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วประเทศไม่ได้ ขัดรธน. มาตรา 108 วรรค 2

ศาลรธน.มีมติ6ต่อ3 ให้เลือกตั้ง2ก.พ.เป็นโมฆะ ระบุ 28 เขตไร้ผู้สมัคร ทำจัดเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วประเทศไม่ได้ ขัดรธน. มาตรา 108 วรรค 2

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยกรณีคำผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมรตรา 245(1) ส่งคำร้องขอให้ศาลพิจารณาตามคำร้องว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2ก.พ. มติ6ต่อ3 เห็นว่า ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง เนื่องจากการจัดการเลือกตั้ง สส.เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 2ก.พ. ยังไม่มีการจัดการเลืกตั้งใน 28เขต เป็นอันเสร็จสิ้น จึงถือว่าไม่ได้เป็นการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

นายพิมล กล่าวอีกว่า ดังนั้นคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีปมปัญหาอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญระหว่าง กกต.-คณะรัฐมนตรี ว่าฝ่ายใดมีอำนาจกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งขึ้นใหม่ในพื้รที่28เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัคร สส. นั้น ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้จำหน่ายคำร้อง เนื่องจากไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะต้องพิจารณาต่อไป จากผลของคำวินิจฉัยในมาตรา 108วรรคสอง

นอกจากนี้ เป็นหน้าที่ของ กกต.ที่จะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ต่อไป ทางศาลรัฐธรรมนูญไม่ขอออกความเห็นในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง