posttoday

จุดยืนต่อร่างนิรโทษกรรม "เหมาเข่ง"

29 ตุลาคม 2556

ถ้าจะถามว่าด่วนหรือไม่ ส่วนตัวเห็นว่าด่วน ถ้าใครบอกไม่ด่วนก็ลองไปติดคุกดู การจะปรองดองกันได้จะต้องคืนความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายจะยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้

ถ้าจะถามว่าด่วนหรือไม่ ส่วนตัวเห็นว่าด่วน ถ้าใครบอกไม่ด่วนก็ลองไปติดคุกดู การจะปรองดองกันได้จะต้องคืนความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายจะยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้