posttoday

"ธิดา"แนะทหารมีสิทธิชุมนุมเรียกร้อง

13 มกราคม 2556

"ธิดา"เผยทหารมีสิทธิชุมนุมเรียกร้องเพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่ควรถอดเครื่องแบบ

"ธิดา"เผยทหารมีสิทธิชุมนุมเรียกร้องเพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่ควรถอดเครื่องแบบ

นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มทหารกว่า 50 นายเดินทางไปประท้วงที่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี ว่า ถือเป็นการแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเหมือนประชาชนทั่วไป แต่หากทหารกลุ่มนี้ไม่ใส่เครื่องแบบไปประท้วงก็จะเป็นประชาชนธรรมดากลุ่มหนึ่ง แต่เมื่อมีเครื่องแบบก็กลายเป็นเรื่องแปลกที่ทหารมีการเรียกร้องในเรื่องที่ไม่ใช่กิจการที่เกี่ยวกับรัฐ

"คิดว่าเขามีสิทธิทำได้แต่ดูเหมือนไม่ค่อยเหมาะ เพราะว่าคนเคยชินทหารในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ หากเขาจะประท้วงโดยลักษณะนอกเครื่องแบบจะดูดีกว่า เพราะเป็นการใช้สิทธิเหมือนประชาชน แต่เข้าใจที่ทหารบอกว่า เขาไม่ชอบให้ไปด่าเจ้านายเขาเหมือนกับที่ประชาชนส่วนอื่นๆในประเทศนี้เป็น และถ้าเขาบอกว่ามาประท้วงแทนทหารส่วนอื่นถ้าเป็นแบบนี้ก็จะสวยกว่า จึงคิดว่านี้เป็นเรื่องใหม่ที่ทหารออกมาใช้สิทธิเสรีภาพเหมือนประชาชน"นางธิดากล่าว

นางธิดากล่าวด้วยว่า เรื่องนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้แบ่งออกเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งอย่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ทหารแม้เป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นอนุรักษ์นิยมอยู่แล้ว แต่ขณะนี้ไม่สุดโต่งเหมือนกลุ่มพันธมิตรฯ