เรดาร์ส่องเทรนด์โลก
Refresh Your Vision
Dream Maker
สุพิชญา สูรพันธุ์
CEO & Co-Founder แห่ง NEVERSITUP Co., Ltd. ผู้สร้าง Piggipo Application ตัวแทนคนกล้าฝัน ซึ่งพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ ไปจนถึงการใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ
เสาร์ 15:00 น. เริ่ม 13 กุมภาพันธ์ นี้
การเงินโลกอนาคต

คุณสุพิชญา สูรพันธุ์ CEO & Co-Founder แห่ง NEVERSITUP Co., Ltd. ผู้สร้าง Piggipo Application ตัวแทนคนกล้าฝัน ซึ่งพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ ไปจนถึงการใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ

วันที่ 27 มี.ค. 2564 เวลา 15:00 น. | HAWK EYE VIEW
SME & Startup

คุณสุพิชญา สูรพันธุ์ CEO & Co-Founder แห่ง NEVERSITUP Co., Ltd. ผู้สร้าง Piggipo Application ตัวแทนคนกล้าฝัน ซึ่งพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ ไปจนถึงการใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ

วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 22:11 น. | HAWK EYE VIEW
การเริ่มต้นใหม่

คุณสุพิชญา สูรพันธุ์ CEO & Co-Founder แห่ง NEVERSITUP Co., Ltd. ผู้สร้าง Piggipo Application ตัวแทนคนกล้าฝัน ซึ่งพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ ไปจนถึงการใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:03 น. | HAWK EYE VIEW
สุพิชญา สูรพันธุ์ "อย่ากลัวที่จะล้ม แต่จงกลัวที่จะไม่ได้เริ่ม" | HAWK EYE VIEW

คุณสุพิชญา สูรพันธุ์ CEO & Co-Founder แห่ง NEVERSITUP Co., Ltd. ผู้สร้าง Piggipo Application ตัวแทนคนกล้าฝัน ซึ่งพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ทางธุรกิจ ไปจนถึงการใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ

วันที่ 13 ก.พ. 2564 เวลา 15:00 น. | HAWK EYE VIEW