เรดาร์ส่องเทรนด์โลก
Refresh Your Vision
Data Alchemist
ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
Founder & CEO แห่ง Siametrics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future เป็นนักคิด (มาก) นักเศรษศาสตร์ ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า
อาทิตย์ 15:00 น. เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ นี้
ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ - 'ปรัชญาการปกครอง' ทำนายอนาคตของประเทศได้อย่างไร | HAWK EYE VIEW

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics Consulting & Analytics และ MD. Thailand Future Foundation นักเศรษฐศาสตร์ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า วิเคราะห์ถึงแนวคิดการปกครองทางการเมืองของผู้นำในแต่ละช่วงเวลา สามารถทำนายอนาคตของประเทศล่วงหน้าได้อย่างไร

วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 11:46 น. | HAWK EYE VIEW
พัฒนาการของการเก็บ 'ข้อมูล' อาจทำให้มนุษย์รู้วันเสียชีวิตล่วงหน้าได้ในอนาคตอันใกล้

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future นักเศรษฐศาสตร์ ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า EP. นี้จะมาเจาะลึกรายละเอียดข้อดีของการใช้ฐานข้อมูลส่วนตัวในเชิงสถิติมาวิเคราะห์ ทำนายเพื่อจัดประกันสุขภาพที่เหมาะสม รวมทั้งในอนาคต พัฒนาการของข้อมูลอาจทำให้มนุษย์สามารถล่วงรู้ได้ถึงวัน-เวลาเสียชีวิตได้ด้วย!

วันที่ 09 เม.ย. 2564 เวลา 16:02 น. | HAWK EYE VIEW
Pandemic - ดัชนีความพร้อมเชิงสุขภาพและเศรษฐกิจ

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future เป็นนักคิด (มาก) นักเศรษศาสตร์ ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า

วันที่ 28 มี.ค. 2564 เวลา 15:00 น. | HAWK EYE VIEW
New commerce - การค้า 4.0

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics Consulting & Analytics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future นักเศรษฐศาสตร์ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า

วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 23:22 น. | HAWK EYE VIEW
SIM city - เมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics Consulting & Analytics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future นักเศรษฐศาสตร์ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:22 น. | HAWK EYE VIEW
ปัจจุบัน สู่ อาธาเดีย

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics Consulting & Analytics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future นักเศรษฐศาสตร์ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:00 น. | HAWK EYE VIEW