เรดาร์ส่องเทรนด์โลก
Refresh Your Vision
Data Alchemist
ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
Founder & CEO แห่ง Siametrics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future เป็นนักคิด (มาก) นักเศรษศาสตร์ ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า
อาทิตย์ 15:00 น. เริ่ม 14 กุมภาพันธ์ นี้
ปัจจุบัน สู่ อาธาเดีย

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics Consulting & Analytics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future นักเศรษฐศาสตร์ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:00 น. | HAWK EYE VIEW
SIM city - เมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics Consulting & Analytics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future นักเศรษฐศาสตร์ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:22 น. | HAWK EYE VIEW