เรดาร์ส่องเทรนด์โลก
Refresh Your Vision
Health Innovator
นาเดีย สุทธิกุลพานิช
Head of Fuchsia Innovation Center แห่ง Muang Thai Life Assurance ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีการดูแลสุขภาพ ที่ชาญฉลาดและยั่งยืนกว่าเดิม
ศุกร์ 15:00 น. เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ นี้
The promise of health tech and the challenge it faces.

Head of Fuchsia Innovation Center แห่ง Muang Thai Life Assurance ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีการดูแลสุขภาพ ที่ชาญฉลาดและยั่งยืนกว่าเดิม

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 10:00 น. | HAWK EYE VIEW
นาเดีย สุทธิกุลพานิช Health Tech and InsurTech Trends in 2021 | HAWK EYE VIEW

คุณนาเดีย สุทธิกุลพานิช Head of Fuchsia Innovation Center แห่ง Muang Thai Life Assurance ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีการดูแลสุขภาพ ที่ชาญฉลาดและยั่งยืนกว่าเดิม

วันที่ 12 ก.พ. 2564 เวลา 17:00 น. | HAWK EYE VIEW