เรดาร์ส่องเทรนด์โลก
Refresh Your Vision
Managing Sustainable Wealth for Happiness
จิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
MD แห่ง Bolliger & Company (Thailand) Ltd. อดีตโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เชื่อว่าการวางแผนความมั่งคั่งของชีวิตคือเรื่องสนุกที่ใครๆก็ทำได้
เสาร์ 15:00 น. เริ่ม 13 กุมภาพันธ์ นี้
การวางแผนชีวิต

คุณจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา MD แห่ง Bolliger & Company (Thailand) Ltd. อดีตโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เชื่อว่าการวางแผนความมั่งคั่งของชีวิต คือเรื่องสนุกที่ใครๆ ก็ทำได้

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:00 น. | HAWK EYE VIEW
แก่แต่เก๋

คุณจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา MD แห่ง Bolliger & Company (Thailand) Ltd. อดีตโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เชื่อว่าการวางแผนความมั่งคั่งของชีวิต คือเรื่องสนุกที่ใครๆ ก็ทำได้

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:13 น. | HAWK EYE VIEW