เรดาร์ส่องเทรนด์โลก
Refresh Your Vision
The Transformer
Disrupt Technology Venture
เครือข่ายมันสมองและขุมพลังของสตาร์ทอัพ นักลงทุน และนักพัฒนานวัตกรรมองค์กร ที่สนุกกับการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
เสาร์ 15:00 น. เริ่ม 13 กุมภาพันธ์ นี้
Reskilling for Lifelong Learning เตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนาคต Exclusive Insights from Startups

โลกแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นโลกแห่ง continous disruption ที่โควิด-19 ได้เข้ามา disrupt พฤติกรรมการใช้ชีวิต การเรียน และการทำงาน ทุก ๆ คนต้องปรับตัวต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และทักษะที่ต้องการก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกัน

วันที่ 02 เม.ย. 2564 เวลา 00:00 น. | HAWK EYE VIEW
New Dimension in HR Training 'มิติใหม่ในการเทรนด์พนักงานในองค์กร'

Disrupt Technology Venture เครือข่ายมันสมองและขุมพลังของสตาร์ทอัพ นักลงทุน และนักพัฒนานวัตกรรมองค์กร ที่สนุกกับการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 มี.ค. 2564 เวลา 15:00 น. | HAWK EYE VIEW
Reskilling for Life-Long Learning

Disrupt Technology Venture เครือข่ายมันสมองและขุมพลังของสตาร์ทอัพ นักลงทุน และนักพัฒนานวัตกรรมองค์กร ที่สนุกกับการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 มี.ค. 2564 เวลา 22:13 น. | HAWK EYE VIEW
2021 Startup Investment Trends

Disrupt Technology Venture เครือข่ายมันสมองและขุมพลังของสตาร์ทอัพ นักลงทุน และนักพัฒนานวัตกรรมองค์กร ที่สนุกกับการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:17 น. | HAWK EYE VIEW
Looking Forward: 2021 Startup and Innovation Trend

Disrupt Technology Venture เครือข่ายมันสมองและขุมพลังของสตาร์ทอัพ นักลงทุน และนักพัฒนานวัตกรรมองค์กร ที่สนุกกับการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:00 น. | HAWK EYE VIEW
Looking Forward: 2021 Startup, Innovation and Investment Trends by Disrupt Technology Venture

โลกแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่เทคโนโลยี และโควิด-19 ได้เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางธุรกิจมากมาย โดยที่ปกติอาจเกิดขึ้นในเวลาสองปี กลับถูกเร่งให้เกิดภายในไม่กี่เดือน จึงทำให้ธุรกิจทั้งสตาร์ทอัพ SME และ Corporates ต่าง ๆ ต้องเร่งปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การรู้ทันถึงเทรนด์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการรับมือกับ disruption ที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 น. | HAWK EYE VIEW