เรดาร์ส่องเทรนด์โลก
Refresh Your Vision
The Transformer
Disrupt Technology Venture
เครือข่ายมันสมองและขุมพลังของสตาร์ทอัพ นักลงทุน และนักพัฒนานวัตกรรมองค์กร ที่สนุกกับการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
เสาร์ 15:00 น. เริ่ม 13 กุมภาพันธ์ นี้
Looking Forward: 2021 Startup, Innovation and Investment Trends by Disrupt Technology Venture

โลกแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่เทคโนโลยี และโควิด-19 ได้เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางธุรกิจมากมาย โดยที่ปกติอาจเกิดขึ้นในเวลาสองปี กลับถูกเร่งให้เกิดภายในไม่กี่เดือน จึงทำให้ธุรกิจทั้งสตาร์ทอัพ SME และ Corporates ต่าง ๆ ต้องเร่งปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การรู้ทันถึงเทรนด์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการรับมือกับ disruption ที่กำลังจะเกิดขึ้น

วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 12:00 น. | HAWK EYE VIEW
Looking Forward: 2021 Startup and Innovation Trend

Disrupt Technology Venture เครือข่ายมันสมองและขุมพลังของสตาร์ทอัพ นักลงทุน และนักพัฒนานวัตกรรมองค์กร ที่สนุกกับการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:00 น. | HAWK EYE VIEW
2021 Startup Investment Trends

Disrupt Technology Venture เครือข่ายมันสมองและขุมพลังของสตาร์ทอัพ นักลงทุน และนักพัฒนานวัตกรรมองค์กร ที่สนุกกับการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:17 น. | HAWK EYE VIEW