ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ - 'ปรัชญาการปกครอง' ทำนายอนาคตของประเทศได้อย่างไร | HAWK EYE VIEW

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 11:46 น.
ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics Consulting & Analytics และ MD. Thailand Future Foundation นักเศรษฐศาสตร์ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า วิเคราะห์ถึงแนวคิดการปกครองทางการเมืองของผู้นำในแต่ละช่วงเวลา สามารถทำนายอนาคตของประเทศล่วงหน้าได้อย่างไร