Reskilling for Lifelong Learning เตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนาคต Exclusive Insights from Startups

Disrupt Technology Venture
วันที่ 02 เม.ย. 2564 เวลา 00:00 น.
Reskilling for Lifelong Learning เตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนาคต Exclusive Insights from Startups
โลกแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นโลกแห่ง continous disruption ที่โควิด-19 ได้เข้ามา disrupt พฤติกรรมการใช้ชีวิต การเรียน และการทำงาน ทุก ๆ คนต้องปรับตัวต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และทักษะที่ต้องการก็เปลี่ยนแปลงไปมากเช่นเดียวกัน

เราจะทำอย่างไรเพื่อเตรียมพร้อมต่อความไม่แน่นอนของศตวรรษที่ 21?

Lifelong learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือกุญแจสำคัญ

Lifelong Learning คืออะไร ?

Lifelong learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา การที่คุณเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตัวเอง แม้จะจบการศึกษาจากสถานศึกษาแล้วก็ตาม

คนที่จะสามารถเป็น lifelong learner ได้นั้น คือคนที่มี growth mindset และเป็น self-directed learner คือมีความอยากรู้เรื่องสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ซึ่งทุก ๆ คนนั้น มีความเป็น lifelong learner อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว เพราะมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องใหม่ ๆ อยู่เสมอ และโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดในศตวรรษที่ 21 นั้น ทำให้ทุกคนต้องหันมาฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น

ทักษะในการทำงานที่จำเป็นแห่งโลกอนาคต

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้าน data science, AI, machine learning, online marketing หรือ Design Thinking และวิจัยจาก World Economic Forum ได้รายงานว่ามากกว่าการทำงานรูปแบบเดิม ๆ ของคน 85 ล้านคนจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีภายในปี 2025 แต่ในขณะเดียวกัน จะมีงานที่เกิดขึ้นใหม่สำหรับอีก 97 ล้านคน หากคนและเทคโนโลยีสามารถทำงานด้วยกันได้ ดังนั้นการฝึกทักษะใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการทำงานในศตวรรษที่ 21

ซึ่ง World Economic Forum ได้มีการจัดอันดับทักษะที่สำคัญที่สุดในปี 2025 มา 10 ทักษะ ได้แก่ 1) Analytical thinking and innovation 2) Active learning and learning strategies 3) Complex problem-solving 4) Critical thinking and analysis 5) Creativity, originality and initiative 6) Leadership and social influence 7) Technology use, monitoring and control 8) Technology design and programming 9) Resilience, stress tolerance and flexibility 10) Reasoning, problem-solving and ideation

โดยทักษะทั้ง 10 นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวดใหญ่ ๆ ด้วยกันได้แก่ การแก้ไขปัญหา (Problem-Solving), การบริหารจัดการตัวเอง (Self-Management), การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Working with People) และ การใช้เทคโนโลยี (Technology Use and Development) ซึ่งทักษะเหล่านี้นั้นเป็นทักษะที่สามารถฝึกได้ หากคุณเป็น life-long learner ที่พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เหล่านี้ ซึ่งการฝึกทักษะใหม่ ๆ สามารถทำได้ออนไลน์ และระยะเวลาในการฝึกทักษะใหม่ ๆ นั้น ไม่ได้ยากหรือนานอย่างที่คุณคิด หากเป็นทักษะเกี่ยวกับ People and Culture, Content Writing, Sales and Marketing นั้น เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้ภายในระยะเวลา 1-2 เดือนเพียงเท่านั้น และ 2-3 เดือนสำหรับ Product Development and Data and AI Skills และเพียง 4-5 เดือน สำหรับ Cloud Computing and Engineering Skills

ช่องทางการ Reskill ในศตวรรษที่ 21: ความรู้ที่หาได้นอกห้องเรียน

แน่นอนว่าในช่วง โควิด-19 ที่ผ่านมาคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมาเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นตลาดของ E-Learning จึงได้เติบโตขึ้นมาอย่างมาก โควิด-19 นั้นทำให้ทุกคนเห็นถึงความเป็นไปได้ของการเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ anywhere คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยอีกต่อไป เพียงเข้าเว็ปไซต์ online learning ต่าง ๆ ก็สามารถเสริมทักษะเหล่านี้ได้ 

ดังนั้นการ reskill จึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพียงแค่เข้า online learning platform ต่าง ๆ เพื่อ reskill และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ โดยคนทั่วไปเองก็สามารถเรียนรู้ทักษะ ใหม่ ๆ ได้ และบริษัทเองก็จะต้อง reskill และ เทรนพนักงานในองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

หากคุณอยากเป็น lifelong learner ที่กำลังหาวิธีพัฒนาทักษะใหม่ ๆ หรือหากคุณเป็น HR ในองค์กรที่กำลังหาวิธี reskill และเทรนพนักงานให้ทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถหาโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะใหม่ ๆ จากหลากหลายแพลตฟอร์ม

SkillLane เป็นแพลตฟอร์มรวมคอร์สเรียนออนไลน์แบบ on-demand learning สำหรับคนทั่วไปและองค์กรที่ต้องการ reskill พนักงาน

คุณบิ๊ก Founder และ CEO ของ SkillLane ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Disrupt Technology Venture ใน podcast EP. 3 ไว้ว่า “การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก องค์ความรู้ที่ได้เรียนจบมาจากสถานศึกษาอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นผมจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคน reskill และ upskill ตัวเองอยู่ตลอดเวลา”

การ reskill นอกจากการที่แต่ละคนจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วนั้น องค์กรหรือบริษัทก็สามารถส่งเสริมให้พนักงานฝึกทักษะใหม่ ๆ ได้เช่นกัน

แน่นอนว่า การบริหาร หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้น เรื่อง People & Culture เป็นสิ่งที่สำคัญมาก จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มี Human Resource หรือ HR ในการดูแล คัดกรองและเทรนพนักงาน ซึ่งไม่ว่าจะบริษัทใหญ่หรือเล็ก HR จึงต้องจัดกิจกรรมในการเทรนหรือพัฒนาพนักงานในมุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การ on-board พนักงานใหม่, skill training หรือสร้าง development plan ต่าง ๆ เป็นต้น

หากท่านลองจินตนาการถึงบริษัทที่มีพนักงานมากเป็นพัน ๆ หรือ หมื่น ๆ คนนั้น HR คงจะต้องใช้เวลาในการเทรนมากเลยทีเดียว ซึ่งการเทรนพนักงานในรูปแบบ traditional เช่น นั่งฟัง lecture ทำข้อสอบข้อเขียน ก็อาจจะทำให้เสียเวลา และ engagement ต่ำ ไม่ตอบโจทย์โลกยุคปัจจุบันอีกต่อไป

ดังนั้นการนำ technology ใหม่ ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมการเพิ่มทักษะ และ reskill พนักงานนั้น จะช่วยสร้าง engagement มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การซื้อคอร์สออนไลน์จาก online learning platform เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้อย่างทันทีเมื่อต้องการ หรือจะเป็นลักษณะการเรียนรู้ที่สั้นกระชับยิ่งกว่านั้นอย่าง microlearning ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กำลังเป็นเทรนด์ในขณะนี้มาใช้ในองค์กร

Vonder สตาร์ทอัพไทย Pre-Series A ที่สร้าง microlearning solutions ในการ reskill และ train พนักงาน มากกว่า 70,000 คน จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศในระยะเวลาเพียง 2 ปีกว่า ได้เข้ามา revolutionize การเรียนรู้ เป็นมิติใหม่ของการเทรนพนักงาน ซึ่งหลักการคล้าย ๆ กับการใช้ social media ทำให้มีความ gamified มากขึ้น พนักงานสนุกและอยากเข้ามาฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

คุณชิน Founder และ CEO ของ Vonder ได้กล่าวว่า “microlearning ทำให้เราสามารถเรียนรู้ skill ใหม่ ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น จากที่เมื่อก่อนต้องเรียนทั้งเทอม หรือ ทั้งคอร์สหลาย ๆ ชั่วโมงกว่าจะจบ tool นี้ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและกระชับ สามารถใช้เวลาเพียงหลักนาทีก็สามารถเรียนจบบทได้ เป็น bite-size learning แต่จะเน้นการสร้าง incentive ให้เรียนบ่อย ๆ ได้ เช่น เล่น microlearning game ที่ให้ความรู้เวลาพนักงานพักเบรค” เป็นต้น

ดังนั้นเราจึงได้เห็นแล้วว่า รูปแบบการเรียนรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากที่เมื่อก่อนการเรียนรู้เกิดขึ้นเพียงในห้องเรียน ตอนนี้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ และทุกเวลา และมีรูปแบการเรียนรู้ที่ engage ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ทุกคนควรที่จะตระหนักถึงความสำคัญของการเป็น life-long learner

สามารถฟังสัมภาษณ์ SkillLane และ Vonder ย้อนหลังได้ที่ >> ฝากทาง PostToday เพิ่มลิงค์ไปที่ podcast EP 3&4 นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก:

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn-them/ 

https://www.skilllane.com/ 

https://www.vonder.co.th/