ปัจจุบัน สู่ อาธาเดีย

ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์
วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 11:00 น.
ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ Founder & CEO แห่ง Siametrics Consulting & Analytics และ MD แห่งสถาบัน Thailand Future นักเศรษฐศาสตร์ผู้สนุกกับการใช้ดาต้า Reimagine อนาคตที่ดีกว่า