ดึงดูดลูกค้าของคุณและสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ด้วยเนื้อหา

การทำการตลาดด้วยเนื้อหา (Content marketing) ได้กลายเป็นการตลาดวิธีหนึ่งที่ได้ผลมากที่สุด โดยช่วยให้นักการตลาดและแบรนด์แมเนเจอร์สื่อสารกับทั้งลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มคนที่จะกลายมาเป็นลูกค้าในอนาคต โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ช่วยพัฒนาเนื้อหาทั้งที่เป็นแบบการขายโดยตรง หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากมีส่วนร่วม (Call to actions) เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสื่อสารกับสังคมออนไลน์ของเราเพื่อธุรกิจที่กว้างขึ้น

หลังจากที่เราสร้างและแสดงเนื้อหาของคุณบนโพสต์ทูเดย์ ออนไลน์แล้ว เราจะเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่สินค้าและแบรนด์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือผู้ที่ติดตามเว็บไซต์ของเราเป็นประจำ เรายังจัดกิจรรมการตลาดระยะยาวบนโซเชียลมีเดียซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายด้านการตลาดของธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้แบรนด์ การมีส่วนร่วมกับลูกค้า การทำให้เว็บไซต์มีคนเข้ามากขึ้นหรือการขายโดยตรง

กลวิธีและรูปแบบของเนื้อหามีดังนี้

 • บทความทางการตลาด

  สร้างเนื้อหาในรูปแบบของโฆษณาแฝงในบทความ (Advertorial) กรณีตัวอย่าง เอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล และการบอกกล่าวถึงประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการ

 • เนื้อหามัลติมีเดีย

  วิดีโอ อินโฟกราฟฟิก สไลด์โชว์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดได้ และแม็กกาซีนอิเล็กทรอนิกส์บนแท็บเล็ต

 • โซเชียลมีเดีย

  สื่อสารเนื้อหาของคุณกับผู้ติดตามโพสต์ทูเดย์ ออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย

 • การทำการตลาดผ่านอีเมล

  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านทางสมาชิกแบบ Opt-in ด้วยอีเมลภายใต้แบรนด์ของลูกค้าหรือจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (eNewsletter) ของโพสต์ทูเดย์ ออนไลน์

 • Brand channels

  เว็บไซต์ขนาดเล็กภายใต้แบรนด์ของคุณเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายของโพสต์ทูเดย์

 • การทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (Search Engine)

  เว็บเพจของคุณจะปรากฏบนเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต (Search engine) เช่น Google Bing ฯลฯ

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล

 • การมองเห็น (Impression)
 • การเข้าถึง (Reach)
 • การเข้าดู (View)
 • การดาวน์โหลด (Download)

CONTENT MARKETING

ADVERTORIAL DETAIL PRICE
Standard
1. Highlight "เรื่องเด่น" หน้าแรก -1 week (Rotate with others)
2. Highlight "บทความแนะนา" หน้าแรก -1 week (Rotate with others)
3. Highlight หน้า Section - 1 week
4. Highlight หน้า Sub-Section - 1 week
5. Information Page (A4, 10 Pictures)
45,000 THB
Standard(with Facebook Post)
1. Highlight "เรื่องเด่น" หน้าแรก -1 week (Rotate with others)
2. Highlight "บทความแนะนา" หน้าแรก -1 week (Rotate with others)
3. Highlight หน้า Section - 1 week
4. Highlight หน้า Sub-Section - 1 week
5. Information Page (A4, 10 Pictures)
6. Share Facebook : Posttoday
80,000 THB
Premium
Advertorial
1. Highlight "เรื่องเด่น" หน้าแรก -1 month (Rotate with others)
2. Highlight "บทความแนะนา" หน้าแรก -1 month (Rotate with others)
3. Highlight หน้า Section - 1 month
4. Highlight หน้า Sub-Section - 1 month
5. Banner: Rectangle 1 (ROS) 150,000 Imps. (Link to: Premium Advertorial)
6. Premium Advertorial Page
7. Share Facebook : Posttoday
180,000 THB
Premium
Advertorial +
VDO
1. Highlight "เรื่องเด่น" หน้าแรก -1 month (Rotate with others)
2. Highlight "บทความแนะนา" หน้าแรก -1 month (Rotate with others)
3. Highlight "Posttoday Channel" (VDO Section) หน้าแรก -1 month (Rotate with others)
4. Highlight หน้า Section - 1 month
5. Highlight หน้า Sub-Section - 1 month
6. Banner: Rectangle 1 (ROS) 150,000 Imps. (Link to: Premium Advertorial)
7. Premium Advertorial Page
8. Share Facebook : Posttoday
9. VDO creative and production
350,000 THB
SOCIAL MEDIA DETAIL PRICE
Facebook Post Images: 1-4, Text: 500, VDO: File/Youtube 50,000 THB/ Time
Pin-Post ปักหมุดพร้อมกันทั้ง PT & Newsclear 30,000 THB/ Time
Photo Album Upload Photo Album on page (ไม่เกิน 20 รูป) *ไม่สามารถ Boost Post ได้ 50,000 THB/ Time
Live Max 1 Hr 100,000 THB/Time
Boost Post Detail Targeting : 20 items(Interests, Age,
Gender, Location, Relation, etc.)
(Depend on Budget)**Management
Fee 20%**
Twitter Post Images: 1-4, VDO: File, Text: 70 20,000 THB/ Time
Instagram Post Images: 1, Text: 500, VDO: File 15 Sec. 20,000 THB/ Time
Cross-Channel
(FB/ IG / TW)
Post - 100,000 THB/Time

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำแนะนำ กรุณาติดต่อเราที่นี่