ผู้อ่านและข้อมูลเชิงลึก

 • เข้าถึงผู้อ่านกว่า 10 ล้านคนต่อเดือนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่เสพสื่อจากหลายอุปกรณ์ ทั้งจากคอมพิวเตอร์ มือถือ โทรทัศน์ และอื่นๆ อีกมากมาย

  การหลอมรวมสื่อ (Media convergence) ที่มีความหลากหลาย กลายเรื่องที่มีบทบาทสำคัญของคนทุกคนในโลกปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของสื่อออนไลน์ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ และโทรทัศน์ ผู้บริโภคสมัยใหม่จึงมีทางเลือกในการใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์จึงขยายธุรกิจด้านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการเข้าถึงบนทุกอุปกรณ์ของผู้บริโภค และตอบสนองทุกความต้องการของกลุ่มผู้อ่าน

  เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มเติมได้ที่นี่

  MONTHLY MEDIA REACH-AUG 2019

  WEBSITE

  SOCIAL MEDIA

  TOTAL

  Users 5,230,720 3,576,310 8,807,030
  Page views 15,039,895 30,514,100 45,553,995

  แหล่งข้อมูล: TruehitsFacebookTwitter

 • เข้าถึงกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งคนรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยและมีความสนใจด้านเทคโนโลยี

  ผู้อ่านส่วนใหญ่ของโพสต์ทูเดย์เป็นชาวไทยอายุ 36-55 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท มีอาชีพเป็น ข้าราชการ เจ้าของกิจการ งานขายและบริการลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญ นักการเงิน และผู้บริหารระดับสูง

 • เข้าถึงผู้บริโภคที่มีรายได้ดีและมีกำลังซื้อสูง

  ซึ่งรวมถึงเจ้าของกิจการ นักบริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนาธุรกิจ และนักการตลาดในประเทศไทย

  ข้าราชการ 21% เจ้าของธุรกิจ 14% งานขายและบริการลูกค้า 8%

  ผู้อ่านส่วนใหญ่ 17% มีรายได้ 40,000 – 60,000 บาทต่อเดือน 7% มีรายได้ 100,001 – 300,000 บาทต่อเดือน