สวัสดีครับ

โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ขอเชิญชวนแบรนด์แมเนเจอร์ นักการตลาด เอเจนซี่ เข้าถึงลูกค้าของคุณด้วยโฆษณาออนไลน์ที่ตรงเป้าหมายและมีความเป็นมัลติมีเดียกับสื่อที่นำเสนอข่าวเศรษฐกิจและการเมือง อย่างเป็นกลาง เพื่อผู้อ่านซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา ทันสมัย และสนใจเทคโนโลยี

การลงโฆษณากับสื่อออนไลน์ของโพสต์ทูเดย์ จะได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้อ่านที่จะมองเห็นแบรนด์สินค้าและบริการของคุณ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ต มีการศึกษา ทำงานในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตัดสินใจนักบริหารหรือข้าราชการระดับสูง ซึ่งคุณสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้อ่านของโพสต์ทูเดย์เพิ่มเติมได้ที่ ผู้อ่านและข้อมูลเชิงลึก หรือ ติดต่อเรา