เปิดธุรกิจดาวเด่นเอสเอ็มอีปี62 "ขนส่ง-โรงแรม-แฟรนไชส์-ดิจิทัล"มาแรง!

  • วันที่ 01 ม.ค. 2562 เวลา 06:59 น.

เปิดธุรกิจดาวเด่นเอสเอ็มอีปี62 "ขนส่ง-โรงแรม-แฟรนไชส์-ดิจิทัล"มาแรง!

สสว.ชี้บริการขนส่ง โรงแรมและที่พัก แฟรนไชส์ และธุรกิจที่ใช้ดิจิทัล เป็นธุรกิจดาวเด่นเอสเอ็มอีปี 2562

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีโอกาสดีในปี 2562 จะมีทั้งธุรกิจบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจที่ใช้ดิจิทัล มาร่วมขับเคลื่อนองค์กร โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการท่องเที่ยว การบริการ จะช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจเอสเอ็มอี ส่วนธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจ คือ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจไม้ยางพารา

ทั้งนี้ สสว.ได้ประมาณการการเติบโตของภาคธุรกิจเอสเอ็มอีในปี 2562 คาดว่าจะมีการขยายตัว (จีดีพี) 4.8-5.3% โดยภาคอุตสาหกรรมจีดีพีจะขยายตัว 3% การบริการขยายตัว 5.8% การค้าขยายตัว 7% ก่อสร้างขยายตัว 4% ส่วนภาพรวมจีดีพีของเอสเอ็มอีในปี 2561 คาดว่า จะขยายตัว 4.8-5.2% ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้มีงบประมาณรวมในการส่งเสริมผู้ประกอบการอยู่ที่ 1,250 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สสว.ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับทบทวนในปี 2562-2564 ที่จะขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มไมโครเอสเอ็มอีและเอสเอ็มอี สู่ความมั่นคั่งอย่างยั่งยืนและเติบโตสู่ตลาดโลก โดยได้ดำเนินการวางยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ ยกระดับบูรณาการไมโครและเอสเอ็มอีด้วยบิ๊กดาต้า การพัฒนากลไกส่งเสริมให้เข้าถึงไมโครและเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจชุมชน การสร้างผู้ประกอบการเติบโตสู่ตลาดโลก และการสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงที่จะต้องปรับโครงสร้างองค์กร

นอกจากนี้ จะวางเป้าหมายให้ผู้ประกอบการกลุ่มไมโครและเอสเอ็มอีมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี และผู้ประกอบการในสัดส่วน 70% มีการจ้างงานและทำธุรกิจต่อเนื่อง รวมถึงทำให้มีผู้ประกอบการได้รับบริการข้อมูลองค์ความรู้จำนวนกว่า 2 แสนราย

ภาพ เอเอฟพี

ข่าวอื่นๆ