“ปั้นทายาท SME” ติวเข้มเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการยุค 4.0

  • วันที่ 03 พ.ย. 2561 เวลา 15:23 น.

“ปั้นทายาท SME” ติวเข้มเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการยุค 4.0

ซีพี ออลล์จัดอบรมผู้ประกอบการรายย่อย และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ทายาท และ SME รุ่นใหม่ๆ ได้นำไปต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ได้เปิดหลักสูตรติวเข้ม“ซีพี ออลล์ ปั้นทายาท SME”เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้ทายาท และ SME รุ่นใหม่ๆได้นำไปต่อยอดสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจที่ดำเนินมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ เพราะแม้ว่า SME จะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนี้ ช่วยกระจายรายได้จากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจไปสู่กลุ่มภาคการผลิตต่างๆ ทำให้เกิดการจ้างงานและประชาชนมีรายได้ กลุ่มธุรกิจ SME เป็นพื้นฐานของภาคธุรกิจ เมื่อกลุ่ม SME ในประเทศส่วนใหญ่แข็งแรงในยุค 4.0 ก็จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมในระดับมหภาคแข็งแรงด้วย

ทั้งนี้ การจัดอบรมติวเข้มให้ทายาท SME ในครั้งนี้ว่า เป็นเพราะต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทายาทและผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ ให้สามารถสืบทอดและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป ตามปณิธานขององค์กร “ร่วมสร้่างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

“ซีพี ออลล์เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง SME กับผู้บริโภคมาตลอด ตอนนี้ SME ทั้งประเทศมีประมาณ 3,500,000 คน ซึ่งจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคผ่านร้านเซเว่นฯทั่วประเทศ และผ่านช่องทางของทเวนตี้โฟร์ ช็อปปิ้ง โดยได้จัดจำหน่ายสินค้า SME รวมกว่า 13,000 รายการ และมีการพัฒนา SME ให้เติบโตขึ้น " นายสุวิทย์กล่าว

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในโลกนี้เร็วมากเพราะเทคโนโลยี SME จึงต้องติดตามเหตุการณ์และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และตอบสนองทันความต้องการของผู้บริโภค ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ SME รายย่อยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและเกษตรกร และช่วยเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

 

ข่าวอื่นๆ