'EATLAB' วัดความสุขผู้บริโภค

  • วันที่ 09 มี.ค. 2561 เวลา 07:14 น.

'EATLAB' วัดความสุขผู้บริโภค

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน 

อุตสาหกรรมอาหารไทยที่มีมูลค่าการส่งออกเกือบ 1 ล้านล้านบาท กำลังถูกการยกระดับและแปลงโฉมครั้งใหม่ด้วยเทคโนโลยีเอไอ เพื่อทำให้มูลค่าสูงมากขึ้น และจะช่วยเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมอาหารของไทยในครั้งใหญ่ด้วย อี๊ตแล็บ (EATLAB) จากผู้ก่อตั้งของไทย

“ชนิกานต์ ว่องวิริยะวงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สตาร์ทอัพ อี๊ตแล็บ (EATLAB) เปิดเผยว่า อี๊ตแล็บ เป็นสตาร์ทอัพ นวัตกรรม ที่สปินออฟจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยผู้ก่อตั้งยังเป็น อาจารย์ของ มจธ. ได้คิดค้นเทคโนโลยีสำหรับทดสอบอาหารและเครื่องดื่มที่มีความแม่นยำ จึงแตกต่างจากระบบหรือเทคโนโลยีอื่นๆ

ผู้ก่อตั้งมีความเชื่อว่าความสุขคือสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกอย่าง รวมถึงธุรกิจอาหาร จึงคิดค้นหาวิธีการวัดความสุขของผู้บริโภคจากข้อมูลพฤติกรรม และต้องการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการและบริษัทเอกชน รวมถึงช่วยผลักดันธุรกิจให้มีการเติบโตขึ้น

“EATLAB” ใช้วิธีการวัดความสุขและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มด้วยเทคโนโลยี ทั้งปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence) แมชีน เลิร์นนิ่ง และบิ๊ก ดาต้า และเทคโนโลยีต่างๆ ถือเป็นผลงานจากงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจาก MIT และ มจธ. ของ“ชนิกานต์” ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่

สำหรับการให้บริการของบริษัทจะทำให้บริษัทอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม และร้านอาหาร สามารถเข้าใจผู้บริโภคได้ในเชิงลึก ผ่านข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยที่จะส่งมอบข้อมูลจำเพาะให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ระบบของอี๊ตแล็บจะมีความแม่นยำในการคาดการณ์การตัดสินใจซื้อถึง 70% ถือว่ามีความแม่นยำสูงกว่าวิธีการที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่มีฐานความแม่นยำ 20-40%ดังนั้นในโลกยังไม่มีใครทำได้ ขณะเดียวกันจะมีการส่งข้อมูลผลการวิเคราะห์ให้แก่ลูกค้าภายในเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งผู้ประกอบการจึงรับรู้ความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มโอกาสยอดขายสินค้า รวมถึงช่วยเพิ่มลูกค้าใหม่

ปัจจุบันได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าภาคเอกชนเข้ามาใช้บริการเป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว ซึ่งบริษัทให้บริการแก่ลูกค้าเข้ามาทดสอบได้ 32 รายการ/เดือน กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการมีทั้งบริษัทเอกชนรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และผู้ประกอบการร้านอาหาร รวมถึงเอสเอ็มอีที่ได้เข้ามาใช้บริการ

“ทีมงานของอี๊ตแล็บทุกคนต่างมีความสุดยอด มีความเป็นทีมเวิร์ก มีแนวคิดและความเชื่อในทิศทางเดียวกัน ทำงานทุกอย่างด้วยใจ” ชนิกานต์ กล่าว

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมไทยจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมอาหารไทย

“เราเป็นนักเทคโนโลยีที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์ให้ทุกคน และเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยที่มีฐานวัตถุดิบหลากหลาย มั่นใจว่าจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมอาหารไทยได้อย่างมาก” ชนิกานต์ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวอื่นๆ