‘เตาอบแดดเดียว’ ไม่พึ่งแสงอาทิตย์

  • วันที่ 08 มี.ค. 2561 เวลา 07:02 น.

‘เตาอบแดดเดียว’ ไม่พึ่งแสงอาทิตย์

โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่จะเข้ามา ช่วยแก้ไขปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ “เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์” ที่จะช่วยทำให้ผู้ผลิตปลาแดดเดียว สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างที่ต้องการ และช่วยยกระดับคุณภาพการผลิต และทำให้ผลผลิตปลาตามที่ต้องการ

เตาอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ (Non-Solar Fish and Meat Daddeaw Oven) โดยเป็นผลงานวิจัยจากนักวิจัยที่ประกอบด้วย ผศ.ยุต เอี่ยมสอาด รศ.วรัทยา ธรรมกิตติภพ และกิตตินาถ วรรณิสสร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้พัฒนาเครื่องดังกล่าวได้สำเร็จ พร้อมการขยายสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์แล้ว และได้มีการจดอนุสิทธิบัตรของเครื่องไว้แล้ว ซึ่งเครื่องยังออกแบบได้อย่างสวยงามและสามารถนำไปออกงานแสดงได้

“ผศ.ยุต เอี่ยมสอาด” จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว โดยอาศัยอุปกรณ์ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า มีจุดเด่นทั้งสามารถทำความร้อนและลดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว เตามีขนาดเล็กกว่าเตาประเภทอื่น เพราะตัวให้ความร้อนมีขนาดเล็กและสามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องการพื้นที่ในเตาน้อยลงกว่าเตาประเภทอื่นๆ รวมถึงการเป็นเตาสะอาด ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกันมีการควบคุมที่แม่นยำ มีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนเริ่มแรกและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำกว่าเตาประเภทอื่นๆ จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตปลาแดดเดียว หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอท็อป ซึ่งสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทำให้มีผลผลิตได้ตามที่ต้องการ จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องสภาพอากาศ รวมถึงมีคุณภาพการผลิตที่ดีขึ้นจากเดิม อีกทั้งผลผลิตปลาแดดเดียวที่ได้จะมีความสะอาดและมีความปลอดภัย

สำหรับการทำปลาแดดเดียว หรือเนื้อสัตว์แดดเดียว โดยวิธีธรรมชาติจะต้องใช้แสงแดด แต่มักจะประสบปัญหาได้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ทั้งจากช่วงสภาพอากาศแปรปรวน หรือ ความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์หรือลม ที่จะมีผลต่อการตากปลา อีกทั้งต้องป้องกันเรื่องฝุ่นละออง หรือแมลง และต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน ดังนั้น การมีเครื่องเข้ามาจึงช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจรและลดขั้นตอนการทำงาน

ขณะที่การทำงานของเครื่อง ผู้ประกอบการจะต้องนำปลาเข้าตู้และกดปุ่มเพื่อให้เครื่องทำงาน โดยสามารถนำปลาจำนวน 10 กิโลกรัม และจะใช้เวลา 30 นาที จึงได้ปลาแดดเดียวตามที่ต้องการ ตากปลาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดจำนวน ทำให้มีผลผลิตออกจำหน่ายได้ตามที่ต้องการ และมีต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่ำ ถือว่าประเทศไทยสามารถผลิตเครื่องการทำงานได้เอง จึงไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตู้อบจากต่างประเทศที่มีราคาสูง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว ได้มีบริษัท โคจิ อิจิ (ไทยแลนด์) ได้ซื้ออนุสิทธิบัตรไปผลิตเพื่อนำไปทำตลาดแล้ว

ความพิเศษของเครื่องอบปลาแดดเดียว สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นได้ อาทิ ปลาช่อนหรือปลาสลิดแดดเดียว กล้วยตาก มะม่วงกวน เป็นต้น จึงเป็นผลดีต่อทั้งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ผลิตสินค้าโอท็อป สามารถขยายผลผลิตให้มีมูลค่าสูงขึ้น

พร้อมกันนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่ผลิตอาหารทะเลอบแห้งหรืออาหารแดดเดียว เช่น กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง และหอยทะเลแห้ง ได้เช่นกัน

เป็นเทคโนโลยีจากทีมวิจัยของ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการจริงในตลาด และมีความต้องการใช้งานอยู่จำนวนมากในประเทศ ขณะเดียวกันยังช่วยยกระดับและสร้างคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรไทยให้สูงมากขึ้นด้วย โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ข่าวอื่นๆ